MENINGER: Cathrin Janøy
Førstekandidat Drammen MDG

Drammen ligger på landstoppen i barnefattigdom. Det kan vi ikke godta

MENINGER: Vi i MDG foreslår nå på Stortinget å erstatte de laveste sosialhjelpssatsene med en garantert minsteinntekt – en form for borgerlønn. Mens vi venter på nasjonal fattigdomsbekjempelse, ønsker vi et lokalt pilotprosjekt. I Skien testa de nylig en lignende «Alternativ sosialhjelp». Tilangtidsmottakere av sosialhjelp fikk 2G innvilga for et år av gangen. Forskerne fant at deltakerne opplevde økt livskvalitet og verdighet, mindre fattigdom og større frihet.

Fattigdom er mangel på penger og forutsigbarhet. Begge deler kan løses med grunninntekt tildelt for et år av gangen. Den bør tilsvare SIFOs referansebudsjett, nå rundt 11.600 kr/mnd. per person, med egne familiesatser. Vi ønsker en mindre byråkratisk modell enn andre tildelinger, uten avkorting mot barnetrygd eller bostøtte.

I Drammen hadde det vært spennende å koble på knutepunktene her. Hva om koordinatorene der fikk mandat til å tildele familier større økonomisk trygghet for et år av gangen? I stedet for å bare kunne tipse om matutdeling på Frelsesarmeen.
Borgerlønntanken bygger på tillit, troen på at mennesker flest vil bidra om de kan – så vi deler når det trengs. I dag opplever dessverre mange fattige å bli møtt med mistillit satt i system.

Lite koster samfunnet mer enn utenforskap

NAV er vårt felles sikkerhetsnett og grunnmuren i velferden. Vi er alle navere i løpet av livet – om ikke annet gjennom barnetrygden. Alle har livsfaser der vi trenger å bli båret, og andre faser der vi kan være med og bære. Men mange opplever når de trenger samfunnet som mest, å møte et vanskelig tilgjengelig system med nedverdigende dokumentasjonskrav som tar mye krefter. Er det rart det blir lettere å stille seg i matkø?

Det handler om å fordele utbyttet fra AS Norge mer rettferdig. I vårt ressurssterke land har noen heldige få bygdmilliardformuer, mens andre sitter igjen med lite – av veldig mange ulike grunner. Vi må fordele bedre for å skape et rettferdig og bærekraftig samfunn.

En vanlig innvending er at det høres dyrt ut. Men lite koster samfunnet mer enn utenforskap. Barnetrygd, kanskje NAVs største suksess, kan forstås som borgerlønn for barn. Tanken kan utvides, om vi tør å utvide tilliten.

Samtidig må vi gjøre det bedre å leve i Drammen med lite penger: Gjøre bussen billigere, utvide familierabatten, støtte frivilligheten, sørge for friområder, fritidsfond, BUA og bibliotek. Gjerne også bygge opp byttesentraler, som gjør godtfor både gjenbruk, miljø og folk med lite på konto. Vi må jobbe utrettelig sosial boligpolitikk og bydeler med størst behov.

Men vi foreslår altså å legge en bedre grunninntekt i bunn for de som trenger det mest: Mer penger – og mer tillit. Å dele den økonomiske tryggheten på flere er en investering for framtida.

Av
Cathrin Janøy
Førstekandidat Drammen MDG

Powered by Labrador CMS