MENINGER: Jon Helgheim
Drammen Frp

En forsvarlig flyktninge­politikk i Drammen

MENINGER: Nylig behandlet Hovedutvalget for Arbeid, Aktivitet og Inkludering (AAI) hvor mange flyktninger Drammen skal bosette i 2024. FrP fikk med seg de andre samarbeidspartiene på en kraftig reduksjon av antallet. Dette er helt nødvendig for at vi ikke skal ende opp med en situasjon der kommunen ikke klarer å levere gode tjenester til inbyggerne og at integreringsproblemene tårner seg opp og blir uhåndterlige.

Drammen har i en årrekke bosatt svært mange flyktninger, i tillegg til at vi har et stort påtrykk av andre innvandrere som bosetter seg i kommunen. Mange av disse klarer seg veldig fint og bidrar positivt til samfunnet, men vi har også betydelige integreringsutfordringer og store sosiale problemer i flere miljøer og spesielt i enkelte områder. Dersom vi tar imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte, gjør vi alle en bjørnetjeneste.

Siden Drammen fra før har en høy andel ikke-vestlige innvandrere og store integreringsutfordringer, er det ikke hensiktsmessig å bosette enda flere fra denne gruppen

I en situasjon med krig i våre nærområder mener vi at det må prioriteres å hjelpe flyktninger fra Ukraina, derfor har vi bedt om at det er Ukrainere som skal bosettes. Flere har allerede kritisert dette vedtaket og kommet med sterke beskyldninger. Ord som diskriminering og rasisme ble raskt nevnt av våre politiske motstandere. Dette er useriøse og feilaktige beskyldninger.

Vedtaket er begrunnet med integreringslovens intensjon om at flyktninger skal bosettes der det er størst mulighet for vellykket integrering. Siden Drammen fra før har en høy andel ikke-vestlige innvandrere og store integreringsutfordringer, er det ikke hensiktsmessig å bosette enda flere fra denne gruppen. Vi må først løse de utfordringene vi allerede har.

Videre er vedtaket begrunnet med et ønske om å hjelpe de som trenger det mest fra våre nærområder. FrP er imot at flyktninger skal flyttes over kontinenter for å bosettes langt borte, vi vil at flyktninger skal hjelpes mye mer effektivt i sine nærområder. På denne måten vil både flere få hjelp og færre vil legge ut på livsfarlige reiser for å komme til Norge. Drammen FrP vil ikke bidra til en politikk som setter menneskeliv i fare når vi skal bosette flyktninger i Drammen, derfor skal Ukrainere fra våre nærområder prioriteres, mens de som kan risikere å dø på grunn av den livsfarlige reisen over Middelhavet, ikke prioriteres. Dette fordi flere vil reise når noen lykkes, man da vil også enda flere dø på reisen.

Dessuten er det Drammen nå gjør, nøyaktig det samme som staten gjør når den tar imot kvoteflyktninger. Da settes det opp en liste med enkelte nasjonaliteter som man ønsker å ta imot, som da selvfølgelig går på bekostning av andre nasjonaliteter. Det er gode grunner til å gjøre slike prioriteringer og det er nøyaktig det samme Drammen Kommune nå gjør når vi vil bosette ukrainske flyktninger.

Dersom vi tar imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte, gjør vi alle en bjørnetjeneste

I 2020 besluttet regjeringen at kristne flyktninger fra enkelte områder skulle prioriteres. Dette vedtaket medførte en del støy, men var et helt lovlig vedtak som ble fulgt opp. Den gang uttalte Norsk Institutt for Menneskerettigheter (NIM), som er Stortingets kontrollorgan for å påse at Stortinget ikke bryter menneskerettighetene, at regjeringens vedtak om å prioritere tre religiøse grupper ikke er i strid med menneskerettighetene.

Professor i internasjonal migrasjonsrett, Maja Janmyr påpekte den gang at ikke-diskriminering er et grunnleggende prinsipp i flyktningkonvensjonen og mente vedtaket ikke var i strid med konvensjonen, men at det brøt med intensjonen om å hjelpe de som trenger det mest. Siden Drammens vedtak er begrunnet med å hjelpe de som trenger det mest, at vi skal spare menneskeliv og bidra til best mulig integrering, vil dette vedtaket være helt uproblematisk i forhold til flyktningkonvensjonen, menneskerettighetene og norsk lov.

Av
Jon Helgheim
Drammen Frp

Powered by Labrador CMS