MENINGER: Herman Ekle Lund, Rune Fortun, Emilie Ovnerud (Drammen Venstre)

Fem tiltak for å skape bedre integrering i Drammen

MENINGER: Det meste er foreløpig sagt og gjort i den tragiske flyktningsaken i Drammen, hvor vi nå bare venter på Statsforvalters vurdering av det diskriminerende flertallsvedtak (så fremt kommunestyret ikke velger å snu 19.03).

Fram til da kan vi kanskje ha en liten debatt om noe alle parter faktisk virker å være enige om: at vi trenger bedre integrering i Drammen.

Dette støtter vi i Venstre fullt og helt. Vi mener den eneste løsningen på dagens problemer er en fullverdig integrering, hvor alle deler like muligheter til å delta i arbeidsliv, aktiviteter og sosiale fellesskap. La oss sammen skape Ett Drammen!

Her er fem forslag fra oss i Venstre for å skape bedre integrering i Drammen:

1: Gratis norskkurs til alle som trenger det

Å mestre vårt felles språk er en forutsetning for å delta fullverdig i arbeidsliv og sosialt samspill. Mange migranter, særlig arbeidsinnvandrere, må betale i dyre dommer for å lære seg norsk. Dette gjelder særlig innbyggere med bakgrunn fra Øst-Europa. Mange av disse prioriterer dermed aldri å ta norskkurs, og lever i et evig utenforskap.

2: Sterkere styring over NAVs lokale kurstilbud

NAV har muligheten til å tilby arbeidsmarkedstiltak som virkelig kan gjøre en forskjell mot utenforskap. Dessverre er mye av denne porteføljen regionalt styrt. Det som gir mening å tilby i Bærum er ikke nødvendigvis det riktige i Drammen. Praktiske konsekvenser av dette er at for eksempel datakurs for flerkulturelle har blitt nedskalert lokalt - en type kurs som har hatt svært høy etterspørsel i vår kommune. Dette skaper risiko for permanent digitalt utenforskap, noe som er kritisk i 2024.

3: Bruk frivilligheten

En av de raskeste veiene for å bli integrert går gjennom å delta i meningsfulle fellesskap der en deler konkrete mål og hvor laget kun kan klare det dersom alle individene bidrar med sin kompetanse til helheten. Dette kan idretten, kulturlivet og annen frivillighet tilby. Tilhørighet i et lag eller en forening kan være et hurtigspor til integrering. Det eneste frivilligheten trenger er tilrettelegging, gjennom nok og forutsigbare søkbare midler til drift og prosjekter, og et byråkrati som er enkelt og spiller på lag. 

4. Endre introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for flyktninger er godt, men har et forbedringspotensiale. Vi mener for eksempel at det bør bli mer arbeids- og praksisrettet, og at det er bedre tilpasset den enkelte. Den øvre aldersgrensen bør fjernes, og vi bør i større grad ta i bruk integrerte innvandrere som en ressurs i programmet. Og apropos frivilligheten så bør vi gi frivilligheten og friluftslivet tilgang på Introduksjonssenteret med tilbud om gratis og lavterskel aktiviteter. 

5: Personnummer raskere

I dag går mange innvandrere på såkalt D-nummer svært lenge. Dette skaper en permanent inndeling i A- og B-innbyggere. Uten personnummer er det svært vanskelig å ordne helt grunnleggende ting som bankkonto, en jobb, diverse abonnementer mm. Dette skaper åpenbart sterkt utenforskap. Vi mener derfor at alle automatisk bør få personnummer når de har hatt D-nummer i maksimalt 6 måneder. Dette er en nasjonal sak som partiene i Drammen sammen kan ta eierskap om å løfte til Stortinget.

Vi har foreslått mye av dette mange ganger tidligere, men blitt nedstemt. Dersom flertallet nå er klare til å samarbeide med oss, så er vi her.

Av
Herman Ekle Lund
Rune Fortun
Emilie Ovnerud
(Drammen Venstre)

Powered by Labrador CMS