TALER PENSJONISTENES SAK: Randi Eng, her i samtale med Høyres ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen
TALER PENSJONISTENES SAK: Randi Eng, her i samtale med Høyres ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen

Går til valg på årlig eldrefestival i Drammen

Til helga starter Pensjonistpartiet i Drammen valgkampen, og har nå offentliggjort det lokale valgprogrammet.

Publisert

DRAMMEN: - Vi starter valgkampen lørdag førstkommende på Bragernes Torg. Vi vil arbeide for å endre eldreomsorgen i kommunen til å dreie seg om mennesker, ikke bare penger, sier førstekandidat Randi Eng til DRM24.

Hun ser frem til en «innholdsrik og svært viktig valgkamp for Drammen».

På programmet finner vi blant annet årlig eldrefestival i Drammen, bygging av nytt sykehjem i Krokstad, nei til bomring og eiendomsskatt og ja til bygging av ny ungdomsskole på Åskollen og Konnerudnedføring.

Her er hele listen over prioriterte valgsaker, hentet fra valgprogrammet:

 • JA til bygging av nytt og fremtidsriktig bo og servicesenter i Krokstadelva
 • JA til offentlig-privat samarbeid innen helse og omsorg
 • JA til at alle med behov for langtidsplass i institusjon skal få dette
 • JA til spesialtilpasset botilbud til personer med demenssykdom
 • JA til flere lavterskeltilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom
 • JA til gratis og tilpasset opplæring i digital kompetanse for seniorer
 • JA til økt satsning på velferdsteknologi til brukerens beste
 • JA til styrket norskopplæring av ansatte i barnehage, skole og omsorgstjenestene
 • JA til en årlig festival for alle eldre i Drammen
 • JA til økt mangfoldskompetanse i barnehage, skole og omsorgstjenestene
 • JA til tett og forpliktende samarbeid med frivillig og ideell sektor for å sikre gode lavterskelfunksjoner
 • JA til verdig og trygg skolehverdag for ALLE barn og unge hvor den enkeltes behov blir ivaretatt
 • JA til at nærutvalgene styrkes, slik at folk flest kan være med å påvirke politikken gjennom innspill til eller deltakelse i nærutvalg.
 • NEI til utvikling av Drammen Travbane før området er vurdert som trygt av de beste geologiske miljøer nasjonalt og internasjonalt
 • NEI til bomring og eiendomsskat
 • Byutvikling Strømsø Sentrum
 • Ny ungdomsskole på Åskollen
 • Flerbrukshall i alle kommunedeler
 • At næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskapning gjennom dialog med og forutsigbarhet for næringslivet
 • Lytte til og stole på innbyggernes innspill i viktige saker
 • Lang tunnel i Bragernesåsen for å lede gjennomgangstrafikk utenom Drammen sentrum
 • Ny Konnerud-nedføring til E18 i Kobbervikdalen
 • At det skapes og markedsføres aktiviteter i Mjøndalen, Svelvik og Drammen sentrum, for økt vekst og trivsel

Disse stiller til valg for pensjonistpartiet i Drammen:

 1. Randi Eng
 2. Øivind Fjeldheim
 3. Ingvild Elise Øgrim Harstad
 4. Geir Kato Blom
 5. Benedicte Lensberg
 6. Mona Karin Selbach
 7. Gro-Lisbeth Prøis
 8. Grethe Beck
 9. Karianne Lund Gulbrandsen
 10. Connie Norma Vatnås
 11. Mona Mikkelsen
 12. Harald Wike
 13. Anne May Fureid
 14. Elin Kvarekval Edvardsen
 15. Monica Gylthe Skjereng
 16. Nelly Payberg Witzell
 17. Erik Jørgen Eriksen
 18. John-Henry Edvardsen
 19. Anne Kari Bostad
 20. Hjørdis Margrethe Trolsrud
 21. Monica Arnesen
 22. Anniken Berge Pedersen
 23. Arild Ekelund HansenNanny Marie Linnå
Powered by Labrador CMS