MENINGER: Randi Eng
Pensjonistpartiet

Hvem skal vi tro på og hvem skal vi leve med i fire år?

 MENINGER: Når vi i Pensjonistpartiet Drammen blir spurt om hvem vi støtter etter valget - hvilken side vi tilhører - hvem vi vil ha som ordfører, er det enkle svaret vi vet ikke. Det er faktisk umulig for oss å svare på dette spørsmålet på det nåværende tidspunkt. Og ikke minst nå, da en av Arbeiderpartiets mest fremtredende politikere vil på vegne av Arbeiderpartiet ha bomring rundt Drammen. Pensjonistpartiet sier nei til bomring!

Og vi har flere grunner enn bomring til at vi går inn i tøffe forhandlinger for våre saker, før vi gir et endelig svar.

1. Vi startet lokallaget med bakgrunn i den fatale avgjørelsen det var å legge ned Fredholt og Gulskogen uten å kunne fremvise en klar fremdriftsplan og konsekvensanalyse. Vi benekter ikke at det må gjøres endringer, men man selger ikke skinnet før bjørnen er skutt, slik AP og Høyre med støtte fra SV og MDG gjorde i denne saken og dermed ledet oss ut i en uholdbar situasjon. En situasjon som beviselig har påført pårørende og pasienter unødig lidelse og samtidig ødelagt to av kommunens fagmiljøer innen demens og ett fagmiljø innen korttid og utredning innen demens. Vi har heldigvis fortsatt noen fagmiljøer innen demens igjen i kommunen, men har vi så mange fagmiljøer på området at vi kan knuse tre av dem ved et pennestrøk? Vi mener nei. Endring gjøres ikke ved vedtak i et kommunestyret. Endring gjøres ved hardt arbeid hver eneste dag på «gølvet», og ikke minst krever en så stor endring at det følger midler med til omstilling, opplæring og tid til gjennomføring av det fattede vedtak. Her bomma dere stygt – H, AP, MDG og SV og jammen virker det som dere er redde for å beklage dette til de som ble rammet – brukerne, pårørende og de ansatte.

2. Vi ser et Høyre som gjennom sitt styre over flere år har oversett den varslede krisen vi kommer til å møte med flere eldre som trenger hjelp. Det store kullet vi nå møter har vært kjent i over 70 år (det føres jo fødselsstatistikk i dette landet), samt at det har blitt varslet fra sykepleierforbundet, forskere, leger og vanlige ansatte i over 20 år. Kan vi støtte en ordfører for et parti som gjennom 80% av disse 20 årene har styrt kommunen med skylapper og plutselig nå ser «lyset» bare vi blir med på laget? Først må vi ha lovnader som sikrer kjernesakene i vårt program.

3. Vi ser et Arbeiderparti som har styrt i en slalomkabal gjennom de fire siste årene uten en klar kurs. Som har trengt støtte fra en bråte med partier sammensatt av stort sett alle de retninger man kan tenke seg når det gjelder styring. Vi registrerer selvfølgelig at for at Ap skal få fornyet tillit med ordførerklubba, må man igjen skape en eller annen form for koalisjon med en stor mengde partier, hvor hvert parti sin gjennomslagskraft og påvirkning blir vannet ut til en flau suppe kokt på spiker. Dette skremmer oss. Vi ser også at Ap gjennom sine handlinger de siste fire årene har vært pådriveren for nedleggelse av 33 langtidsplasser og forsvart det med at de har opprettet over 50 nye plasser uten at de, selv etter flere spørsmål fra oss, kan peke på en eneste av disse nye plassene. Skal vi støtte en utopi? Vil vi «gifte oss» med noen som ikke kan gi oss klare svar, og dermed leve på tynn suppe i Utopia i fire nye år?

Høyre og Arbeiderpartiet må gi oss et håp om at planene deres vil gi et løft for eldreomsorgen i Drammen. Da snakkes vi gjerne.

Verdighet, medbestemmelse og trygghet er hjørnesteiner i vårt partiprogram. Vi viker aldri på våre kjernesaker!

Av
Randi Eng, leder og 1. kandidat Pensjonistpartiet Drammen
Geir Blom, nestleder og 4. kandidat Pensjonistpartiet Drammen

Powered by Labrador CMS