MENINGER: Magne Djuvik
Leder, Konservativt Drammen

Israel under angrep

MENINGER: Israel vart oppretta i 1948. Dagens krig på Gaza er krig nr 8 etter at staten Israel vart etablert. Israel har ikke startet noen av krigene. Det Israel har gjort er å forsvare seg mot angrep. Krigen i Gaza er som alle andre kriger grusom med enorme lidelser for sivil befolkningen.

La meg understreke. For Konservativt er alle liv like mye verdt. Hva om vi sammenligner med oss selv?

9. april 1940 gjekk Tyskland til angrep på Norge. Den Norske regjering med utenriksminister Koht (ap) trudde på fred. Også etter det Tyske angrep ville han forhandla med angriperne. I tillegg til en modig kommandant på Oscarborg festning var det HM Kong Haakon som sette foten ned. Norge mobiliserte og forsvarte seg.

Fordi vi hadde en regjering som trudde det var mulig å forhandle med terrorister hadde ikke Norge et forsvar som kunne slå tilbake det Tyske angrep. 7 oktober 2023 gjekk Hamas til angrep på Israel. Israel forsvara seg mot Hamas sitt angrep. Fordi ulike regjeringer i Israel har lært av tidl kriger så har de styrket forsvaret sitt. Derfor vil Hamas tape denne krigen.

I 1945 bomba allierte fly Tyskland. Enorme lidelser for sivile. Hvorfor gjorde vi det ? Fordi det var viktig å knuse nazi Tyskland. Viktig å hindre at nazi Tyskland fikk bygge seg opp på nytt og starte nye kriger.

På samme måte som nazi-Tyskland er det Hamas sitt mål å drepe så mange jøder som mulig. Derfor har Israel sagt at denne gangen må vi knuse Hamas slik at de ikke kan starte flere kriger.

Dette vil som i 1945 føra til store lidelser for sivile på begge sider. Det vanskelege vaglet er derfor:

1) Leve med at en terrororganisasjon med visse mellomrom starter krig mot regionens eneste demokrati. En krig som har et mål: Drepe så mange jøder som mulig.

Eller

2) Gjøre som i 1945, knuse terroristene.

Begge alternativer vil føre til enorme sivile lidelser på begge sider. Ansvar for disse lidelsene ligger hos terroristene i Hamas.

På årsmøtet vårt hadde Konservativt Drammen besøk av Israels ambassadør. Han fortalte om Israels kamp for sin eksistens. Det gjorde inntrykk også når han fortalte om jøder i Norge som er redd. Redd for å si at jeg er jøde. Redd for å gå ut.

Som eneste parti støtter Konservativt regionens eneste demokrati, Israel. Det er vår plikt å stå opp for jødefolket og landet deres.

Av
Magne Djuvik
Leder Konservativt Drammen

Powered by Labrador CMS