PROBLEMOMRÅDE: Dette området på Strømsø i Tordenskioldsgate vil nyte godt av forbud mot fossilkjøretøy, mener trioen Lan Marie Berg, Cathrin Janøy, Lars Viko Gaupset fra MDG.
PROBLEMOMRÅDE: Dette området på Strømsø i Tordenskioldsgate vil nyte godt av forbud mot fossilkjøretøy, mener trioen Lan Marie Berg, Cathrin Janøy, Lars Viko Gaupset fra MDG.

MDG vil ha nullutslipp-sone i sentrum: - Må ta til fornuften

Bomring er ikke nok: Ønsker forbud mot kjøretøy på fossildrift, og mener at kommunen må få bestemme selv uten innblanding fra staten.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: MDG vil fremme forslag i Drammen etter valget, og har allerede skaffet seg støtte fra Venstre.

- Vi vil gi alle kommuner mulighet til å bestemme selv, slik at de har muligheten til å prioritere renere luft, mindre utslipp, tryggere skoleveier og høyere livskvalitet i byene, selv om staten ikke vil, sier trioen Cathrin Janøy, Lars Viko Gaupset og Lan Marie Berg til DRM24. 

Sistnevnte har tatt turen fra Oslo til Drammen for å fronte saken i forbindelse med valget, og viser til at staten enn så lenge kan nekte kommunene å innføre forbud mot fossildrevne kjøretøy. Nå vil de ha fortgang.

- Dette er et klimatiltak kommunene fortsatt venter på å få lov til å innføre, og som flere andre byer har presset på for å få til, blant annet Oslo og Bergen. Hvordan det ser ut vil kunne variere fra by til by, da det må utredes og gjennomføres på egne premisser, sier MDG's parlamentariske leder.

- Men vi venter altså på lovhjemmel. Regjeringen trekker beina etter seg. Nå er det på tide å ta til fornuften for å skape gode bymiljøer og grønnere byer, sier Berg.

- En plage for innbyggerne

Tripen møter DRM24 i området Tordenskioldsgate/Tollbugata på Strømsø, et område med mange boliger og historisk bebyggelse, men også mye gjennomgangstrafikk, støy, larm og bråk.

- Vi har lyst til å vise frem dette som er en plage for innbyggerne som bor her. Vi ønsker å utrede en nullutslippsone for hele Drammens sentrum, men med utgangspunkt i Strømsø.  Barnefamilier har rett på et trygt, helsefremmende og godt oppvekstmiljø for barna, sier MDG's førstekandidat Cathrin Janøy i Drammen.

Hun viser til av halvparten av utslippene i Drammen kommer fra veitrafikken.

- Tiltaket vil bety en hurtigere omstilling til nullutslippkjøretøy, man blir kvitt Co2-utslipp og reduserer støy og gjennomgangstrafikk. Særlig her på Strømsø vil det også ivareta det historiske bygningsmiljøet med mindre forurensning, sier Janøy.

Verneverdig bebyggelse bør beskyttes mot trafikken, men MDG-trioen.
Verneverdig bebyggelse bør beskyttes mot trafikken, men MDG-trioen.

Varebiler og tungtransport først

Partiets 3. kandidat Lars Viko Gaupset forteller at tiltaket med nullutslipp i første omgang vil innføres for varebiler og tungtransport, som står for en betydelig del av utslippene.

- Personbiltrafikken er i stor grad allerede elektrifisert, men vi ser for oss å kunne utvide det til privatbiler når vi får på plass en byvekstavtale med bedre kollektivtilbud i Drammen. Vi ønsker også omlastingsterminaler for transport på mindre kjøretøy inn i bykjernen, sier Gaupset.

MDG-trioen understreker at det naturligvis vil være unntak også i nullutslipp-sonen. 

- Det gjelder beboere i området, utrykningskjøretøy, taxier, busser, handicap-kjøretøy og så videre.

Bomring også

DRM24 påpeker at svevestøvet, som en viktig forurensningskilde, ikke er knyttet til fossilbiler, men veitrafikken generelt.

- Derfor må vi også ha bomring som del av en byvekstavtale i Drammen for å redusere biltrafikken. Men nullutslippsone vil også bidra til å redusere biltrafikken generelt og dermed også svevestøvet, sier Gaupset.

Lan Marie Berg ønsker seg parallell prosess lokalt og nasjonalt for å få fortgang i planene, og mener regjeringen ødelegger for lokale klimatiltak.

- Uten at kommunene kutter utslipp klarer ikke regjeringen å nå sine nasjonale mål, sier Berg.

MDGs forslag

  1. Regjeringen skal delegere myndigheten til å opprette og bestemme størrelsen på nullutslippssoner til kommunene
  2. Kommunene skal selv definere hvilke deler av det statlige riks- og hovedveinettet som skal omfattes av sonene, basert på lokale forhold, og i samråd med Statens Vegvesen. Dette er avgjørende særlig i småbyer hvor europaveier og riksveier kan gå rett gjennom sentrum.
  3. Utrykningskjøretøyer, beboere, HC-kjøretøy, taxier og busser på diesel skal fortsatt komme frem
Powered by Labrador CMS