MENINGER: Billy Taranger (Krf)
Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Med 64 i arbeid sparer kommunen 11 millioner

MENINGER: «Det siste året har 100 000 flere kommet i jobb i Norge,» sa statsministeren i sin tale til landsmøtet 2023 i Arbeiderpartiet. «Nå skal de neste 100 000 ut i arbeid», sa Støre videre. Han viste til at det er så mange unge i Norge mellom 16 og 30 år som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Mange er utenfor arbeidslivet også i Drammen. I august 2023 var det 1258 personer som var registrert som helt arbeidsledige i Drammen (2,4% av arbeidsstyrken). Drammen har over tid hatt høyere arbeidsledighet enn snittet i Viken og i Norge. Andelen er høyere blant innvandrere (Drammenstrender).

Alle som kan bør få tilbud om arbeid hvor de får lønn, ha en fast rytme på dagene, oppleve sosialt fellesskap, ha en meningsfylt hverdag og gjøre noe meningsfylt.

Det var derfor flott å høre lederen for NAV, Katrine Christiansen, på et utvalgsmøte i Arbeid, aktivitet og inkludering, fortelle at NAV det siste året har fått 64 arbeidsledige ut i arbeid eller utdanning. Hun satte opp følgende regnestykke:

64 personer mottar kr. 14 500 i støtte per måned. Det blir «svimlende» 11 millioner 136 tusen i året, som kommunen har spart på et år. I tillegg får kommunen skatteinntekter, la oss si 5 millioner.

Fontenehuset melder at de har fått 21 personer ut i ordinært arbeid det siste året. Med samme regnestykke blir det over 3,6 millioner. Kirkens Bymisjon, Blå Kors og Frelsesarmeen er andre institusjoner som melder om at flere er hjulpet ut i jobb eller er i utdanning.

Det nytter å ha tiltak for å sysselsette folk. Et privat firma meldte at etter 7 års arbeid for å få en person ut i arbeid, lyktes de å få en prøveperiode for vedkommende med gode utsikter til å få fast ansettelse. Det er ofte personer som har hull i CV, ikke kan godt nok norsk eller mangler fagkompetanse.

Utvalget har besøkt noen kommunale steder og sett at også kommunen jobber godt og koordinert for å få folk ut i arbeid. Noen ganger må mennesker finne tryggheten og bli kvitt sin sosiale angst, bli vant til å være sammen med andre mennesker og gjøre små oppgaver, Det ble fleipet litt om at noen har fått tilbud om Yoga kurs, for å få skikk på livet. Vi fikk en forklaring på at ved å komme i balanse, mestre sine psykiske vansker, så er et sinnsmestringskurs en god hjelp. Slike kurs er et ledd i en lengre kjede for å hjelpe noen av kommunens innbyggere til et mer utadrettet liv.

Mange søker jobber uten å lykkes. Samtidig roper næringslivet etter folk. Det er mange tiltak fra NAV som gjør ansettelser smidigere og lettere med økonomisk støtte. Dette er en utfordring. Den må vi løse. Personlig er jeg imponert over alle tiltak og dyktige medarbeidere vi har i Drammen. Kommunens folk jobber iherdig og samarbeider med frivillige organisasjoner. Men nå frykter jeg at disse tjenestene, som ikke er lovpålagte, vil bli rammet av sparekuttene. Men vi kan «spare oss til fant». Forebyggende arbeid og hjelp til mennesker som sliter er utrolig viktig. Regnestykkene viser at det er smart og lønnsomt å betale lønninger for å få folk ut i arbeid.

Av
Billy Taranger
Leder, Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering
Drammen KrF

Powered by Labrador CMS