MENINGER: Magne Djuvik
Leder, Konservativt Drammen

Mer Norsk mat

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: Vi lever i en farlig verden. I tilfelle det verste skulle skje trenger vi å produsere mer mat på Norske ressursar. Norsk landbruk er i stor grad basert på ressursar som vi impoterer frå andre land. Med en selvforsyningsgrad på ca 35% sier det seg selv at mye av maten vi spiser er importert fra andre land.

Fra 2012 til 2022 er antall gårder med matproduksjon redusert med over 13% berre her i Buskerud. I tillegg er over 2000 dekar dyrket mark gått ut av produksjon i samme periode i vårt fylke. Buskerud er og har vært et stort landbruksfylke. Når vi også her ser en så dramatisk nedgang er det god grunn til å stoppe opp.

Mye av landbrukspolitikken vert fastlagt i de årlige jordbruksoppgjør. Selv om noen politikere bruker mange fine ord om Norsk landbruk og matproduksjon så har de alle stemt for resultatet av jordbruksoppgjørene i Stortinget.

Skal vi øke vår beredskap på mat trenger vi:

  • Flere bønder
  • Mer dyrket jord i drift

Skal vi få det til må bonden ha en anstendig betaling som andre folk. Det nytter ikke med luftpenger slik landbruksminister Pollestad og Sp tilbyr.

Konservativt er det eneste av de landsdekkende partiene som vil sørge for at bonden har en inntekt som andre folk. På den måten vil vi gi deg større sikkerhet for tilgang på god og sunn mat, også i krisetider.

Av
Magne Djuvik
Leder, Konservativt Drammen

Powered by Labrador CMS