Milliondryss til drammensskolen etter Brenna-besøk 

- Jeg ble så glad da jeg fikk nyheten. Dette er en gave til Drammen og gjør at vi blant annet kan bygge Veiavangen ungdomsskole mye billigere, jubler ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Uttalelsen faller etter at regjeringen før helga offentliggjorde nyheten om at det settes av åtte milliarder kroner over en periode på åtte år i en rentekompensasjonsordning som kommer skolene tilgode.

Budsjettlekkasjen for neste års statsbudsjett innebærer penger til  investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til en mer praktisk og variert skole.

Ordføreren kastet seg umiddelbart på tråden til rektor ved Veiavangen, for å undersøke hvorvidt ordningen kan gjøre seg gjeldende for byggingen av den nye ungdomsskolen.

- Det viser seg at det omfatter hele byggetrinn to på skolen som har et byggebudsjett på 460 millioner kroner. Dette vil kommunen spare mye penger på, sier ordføreren.

Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, og vil heller ikke omfatte bygging av nye skoler i seg selv, men kan allikevel bety at kommunen kan investere i nye bygningsmessige tiltak man ellers ikke kunne gjort. 

Topptungt besøk på Veiavangen

Kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna satte fredag kursen for Mjøndalen og nettopp Veiavangen skole som antes å få maksialt utbytte av ordningen. Her var også fylkesordførerkandidat Mons Ivar Mjelde på plass.

For Drammen kommune vil rentekompensasjonen bety en besparelse på nærmere 20 mill. kroner årlig bare her, i forbindelse med byggingen, som øker kapasiten fra 411 til 540 elever.

– Jeg er evig optimist og håper at den nye skolen står ferdig i løpet av 2026, og vi starter allerede litt neste år, sier Monica Myrvold Berg.

Hun var med på å vedta det første byggetrinnet og sier hun gleder seg stort til å kunne være med på det andre.

– Jeg har nesten ikke ord på hva dette vil ha å bety for læring og trivsel for elevene, sier Myrvold Berg, som i sin tid selv var elev ved skolen.

Ordføreren besøkte i dag sitt gamle klasserom sammen med delegasjonen fra Arbeiderpartiet i Buskerud og Tonje Brenna.
Ordføreren besøkte i dag sitt gamle klasserom sammen med delegasjonen fra Arbeiderpartiet i Buskerud og Tonje Brenna.

Detaljene ikke klare

Ifølge Tonje Brenna er ikke detaljene til tilskuddsordningen klare ennå og vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

– Jeg tror kommunene tør å tenke spesialrom og helhet når de planlegger investeringer ved at vi deler risikoen. Det er jo det staten gjør nå, sier Brenna og legger til at det deles ut 120 mill. kroner til praktisk utstyr til kommunene.

Hun håper at skolene og kommunene nå kan prioritere mer utstyr til praktisk opplæring med dette tilskuddet.

Gleder seg til nybygg

Rektor Torill Risdal Lund og rådgiver og medlem i byggekomiteen, Ole David Sofienlund var med på dagens vandring i de gamle og nye lokalene til Veiavangen sammen med Tonje Brenna og ordføreren. I tillegg var APs andrekandidat i Buskerud, Tonje Enersen, på plass.

For rektor og rådgiver var dagens besøk en slags bekreftelse på at det nå endelig blir byggestart for det andre trinnet ved skolen i løpet av neste år. Bystyret har ikke vedtatt byggingen rent formelt, men skal gjøre det i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.

Det er uansett ikke tvil om at det trenges et nytt skolebygg på Veiavangen. Spesialrom som forming og sløyd er mildt sagt utdaterte og lite egnet til undervisning på et nivå som forventes i dag.

Hva går rentekompensasjonsordningen ut på?

  • Kommunene kan få rentekompensasjon for varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert skole.
  • Dette inkluderer utvidelse, ombygg og rehabilitering av eksisterende areal, nye tilbygg, samt utstyr som krever større investeringer. Alt med mål om mer praktisk, variert og relevant og utforskende opplæring.
  • Eksempler er investeringer i skolenes spesialrom som laboratorium, verksteder, sløydsaler, biblioteker, kjøkken,  musikkrom osv.
  • Kommunene kan også investere i skolenes fellesområder, både ute og inne. Det kan bidra til mer fysisk aktivitet, mer og bedre uteskole og mer tverrfaglig undervisning.
  • Den nærmere innretningen, herunder beskrivelse av retningslinjene i forskrift, må gjøres i dialog med KDD og Husbanken.
  • Budsjetteffekter i de enkelte budsjettårene avhenger av fremtidige renteforutsetninger.
Powered by Labrador CMS