GRATULERER: Her gratuleres Tore Opdal Hansen med valget i Buskerud av Viken-ordfører Roger Ryberg - begge inntil videre med hvert sitt unike ordførerkjede. Ryberg er dermed både den første og siste ordfører i Viken.
GRATULERER: Her gratuleres Tore Opdal Hansen med valget i Buskerud av Viken-ordfører Roger Ryberg - begge inntil videre med hvert sitt unike ordførerkjede. Ryberg er dermed både den første og siste ordfører i Viken.

Nå er Tore ordfører igjen

Fylkestinget konstituert - Tore Opdal Hansen (H) har inntatt rollen som fylkesordfører i «nye» Buskerud.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Fylkeskommunen går som kjent fra å være Viken og tilbake til Buskerud fra nyttår, og torsdag ble det nye fylkestinget etter valget konstituert.

Som tidligere omtalt blir Tore Opdal Hansen (H) ordfører og Lavrans Kierulf (Frp) varaordfører, og nå er det hele formalisert og de folkevalgte starte på sine nye verv og jobber.

Skjønt, Roger Ryberg (Ap), vil fortsette i jobben som fylkesordfører for Viken frem til oppdelingen trer i kraft 1. januar. Her er talen til Tore Opdal Hansen:

«Først en takk til Roger Ryberg

Som fylkesordfører i Viken har du måneder igjen av ditt arbeid. Jeg vil allikevel benytte anledningen nå til å takke deg for din store innsats først som ordfører i Buskerud gjennom to perioder og nå i Viken. Du skal vite at du høster mange godord også i det som er opposisjonen i Viken. Det tenker jeg sier alt om hvordan du har vært som ordfører. Du har vært en ordfører for alle. Viken fylkesting skal ha avslutning her i Drammen i neste måned. Der vil nok flere ord bli sakt.

Med mitt partis syn på fylkeskommunen, så er det kanskje noen som lurer på: Hva nå? Vi har tre forvaltningsnivåer i Norge, fylkeskommunene representerer ett av dem. Vi har en jobb å gjøre der politikk utformes. Det er mitt utgangspunkt.

Jeg er valgt til fylkesordfører. Takk for tilliten. Mitt mål er at jeg skal være ordfører for dere i fylkestinget – uansett hvilken liste dere ble innvalgt på. Jeg skal være en fylkesordfører for hele Buskerud, med de 18 kommunene vi har. Det er mitt mål. Det er også et mål at vi skal stå på og skape gode resultater for Buskerud i den perioden vi går inn i.

113.500 stemmer ble avgitt i Buskerud av de 212.222 som hadde anledning til å stemme. Resultatet av valget ble at 47 representanter ble innvalgt i fylkestinget fra 11 ulike lister.

Vi 47 sitter her i dag. Nå er vi valgt. Vi er folkevalgte. Du er folkevalgt og for meg er det en stor hedersbetegnelse.

Vi skal være ydmyke for den tilliten som velgerne har gitt oss, og vi er tildelt et stort ansvar.

Jeg tar som utgangspunkt at alle folkevalgte i denne salen vil det beste for Buskerud. Hvordan det kommer til uttrykk vil variere. Vi skal aldri trekke hverandres intensjon i tvil i noe fylkeskommunalt møte.

Jeg nevnte at jeg skal være fylkesordfører for hver enkelt innbygger i Buskerud, de som i sommer var 267.912 og som i dag er noen flere. De skal vi 47 sammen være ombudspersoner og folkevalgte for. 

Vi har ett felles mål alle sammen. Det er å gi nye Buskerud en best mulig utvikling de fire årene vi sitter med ansvaret.

Og hvilken mulighet. Vi skal se fremover – og sammen med kommunene – skal vi legge grunnlaget for at Buskerud markerer seg godt gjennom det arbeidet vi, og ikke minst våre ansatte, legger ned.

Slik at vi ved valget i 2027 leverer fra oss en fylkeskommune som er bedre enn den vi hadde i 2024. Det må være et klart mål, selv om vi vet at dagens Buskerud ikke har kraftinntektene Buskerud tidligere hadde fra Vardar.

Det nye Buskerud skal ikke være en nyere versjon Buskerud anno 2019 – det ville vært å gå baklengs inn i fremtiden.

Vi skal bygge noe nytt sammen.

Vi skal ta vare på det som fungerte, 

og så skal vi endre på det som vi har mener bør justeres

Vi startet i geografisk utvalg med å legge til rette for det vi nå skal stå sammen om. Gjenopprette Buskerud. Vi hadde en arbeidsform gjennom en innsiktsfase, drøftingsfase og konklusjonsfase/vedtaksfase. Den er det grunn til å videreføre spesielt i større saker. Gode politiske prosesser har jeg tro på. På den måten får vi gode, kunnskapsbaserte beslutninger.

Våre ansatte har vært gjennom en omstillingsprosess de siste årene. Det ville være merkelig om det ikke har satt sine spor. Selvfølgelig har det det. Det må vi ta med oss, når vi skal få Buskerud opp og stå.

Vi skal være kommunenes beste venn,

og ikke minst skal vi være en god arbeidsplass.

Vi har som folkevalgte et stort arbeidsgiveransvar. Vi skal vedta politikk og mandater. De ansatte skal iverksette i praksis. Det å være en god arbeidsgiver er et ansvar vi skal ta, og vi skal jobbe sammen med de flinke ansatte for gode resultater på alle tjenesteområdene. 

Vi må lage en god, inspirerende og trygg arbeidsplass for våre ansatte, og på den måten hente enda flere av de skarpeste hodene, når vi skal bygge nye Buskerud.

Til slutt

Tenk på antallet 267.912 når dere går inn den døra. 

Det er de folkene du og jeg representerer. 

Hver og en av oss. 

Det er for disse 267.912 vi av og til pynter oss litt ekstra som i dag. 

Det er for dem vi skal holde gode innlegg, 

og det er for dem vi skal stå opp for våre partiers politikk. 

Kjære fylkesting, Kjære folkevalgte – for innbyggerne i Buskerud. I dag starter vårt folkevalgte arbeid. 1. januar overtar vi ansvaret for Buskerud fullt og helt.

Jeg ser frem til å samarbeide med dere til beste for Buskerud

Takk.»

Powered by Labrador CMS