MENINGER: Trond Eivin Sydtskow
DNI Buskerud, vara i kommunestyret og bussjåfør

Nei til kantstopp, ja til busslommer - hilsen bussjåfør

MENINGER: Nå var det oppe en sak i tekniskhovedutvalg i Drammen kommune, om å sette kantstopp opp i mot busslommer i forhold tilrettelegging for leddbuss på linje 51 Mjøndalen -Drammen.

Det er slik at en del av Gamle Riksvei er kommunal vei, og da er det sånn at Drammens politikere skal bestemme dette. Det er snakk om fem bussholdeplasser på dette strekket, og de holdeplassene det er snakk om er i forbindelse med skoler og barnehager (Eknes skole, Presteslleen, Fevang, Solberg skole og Vinnesbråtan). Her går det på sikkerhet og stillestående køer, og mye utslipp med kantstopp.

Årsaken til alle stillestående køer i Buskerud og Drammen, er alle bilfiendtlige tiltak som blir gjenomført av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune, med en tanke om at folk skal kjøre mindre bil i det grønne skiftes navn. Det de oppnår med dette er mer stillestående kø. Resultatet av det igjen blir da mer utslipp av klimagasser og store forsinkelser i kollektivtilbudet.

Med sunn fornuft og klarhet i hodet, så er det en enkel måte å gjøre om dette til flyt i trafikkbildet igjen!

1. Få tilbake busslommer
2. Fjern lysregulerte fotgjengerfelt
3. Få på plass noen overgangsbroer til myke trafikanter på gjennomfartsårene
4. Få på plass noen rundkjøringer på de mest trafikkerte kryssene som kommer inn på hovedfartsårene, eller lyskryss som registrerer når bussen kommer.

Dette vil jo koste litt, men det blir veldig besparende på lenger sikt. Mindre utslipp og veldig mye mer flyt i trafikkbildet i Buskerud. Nå må vi begynne og fokusere på sunn fornuft i politikken. Dette sett fra en som sitter i denne problematikken hver dag hele året - som bussjåfør i Drammen.


Av
Trond Eivin Sydtskow
DNI Buskerud, 1. Vara i kommunestyret og bussjåfør på linje 51

Powered by Labrador CMS