MENINGER: Ståle Sørensen
Folk i Drammen

Norges største veikryss 2.0

MENINGER: Det går rett og slett uhorvelig mye trafikk gjennom Drammen sentrum.

Ofte snakkes det om hvor ille det var i Drammen når hovedveiene gikk gjennom sentrum. Tiden før Strømsåstunnelen og Bragernestunellen. Før Ypsilon og bilfritt torg.

Men sannheten er at trafikken gjennom deler av sentrale Drammen idag er på ca samme nivå eller høyere nivå enn når folk sto i bilkø på Bragernes torg på vei til hytta.

Denne gangen er det drammenserne selv som skaper trafikken. Folk på vei i bilene sine fra kommunedel til kommunedel med sentrale Drammen som transportetappe.

Konnerudgata som går gjennom et rent boligområde har en trafikkmengde på 17000 biler i døgnet (ÅDT). Brua over Svinesund har til sammenligning 13.274 ÅDT.

Holmenbrua ligger på 27.800 ÅDT og Rozenkrantzgata ligger på 30.004, Nedre Strandgate har 27.800 ÅDT. For å forstå disse mengdene kan vi sammenligne med trafikken på E18 gjennom Vestfold - en firefelts motorvei hvor det blir lange køer ved selv små uhell og innsnevring av veibanen. E18 ved Barkåker/ Tønsberg hvor det ofte blir kø har årsdøgnstrafikk på 33.210.

Altså omtrent det samme som disse veiene som går i sentrale boligstrøk i Drammen. Tar vi med oss at motorveibrua i Drammen har 45.000 ÅDT så blir bildet komplett.

Vi drukner i trafikk og veiene går i stor grad tvers gjennom tettbebygde strøk. Dette er overhode ikke holdbart.

Politikere snakker ofte om nullvekstmålet. Nullvekstmålet betyr at vi skal ligge på disse nivåene også i fremtiden selv med flere innbyggere. Det fremstår ikke som særlig ambisiøst, men som et absolutt, absolutt minste minimum.

Mens andre byer har planer, så går Drammen inn i fire nye år uten planer, uten reell vilje til å gjøre noe med trafikken byen drukner i. Det nytter ikke å lukke øyne og ører lenger. Denne situasjonen er alvorlig og må løses.

Det må en en løsning på bordet som har kombinasjon av ny infrastruktur samt trafikksanering gjennom bedre kollektivtilbud og sykkelveier. Det lar seg ikke gjennomføre uten bompenger. Men bompenger er ikke målet.

Vi må ha løsninger som oppleves positive og som sikrer mobilitet - også for de som trenger bilen

Det er heller ikke slik blant annet MDG påstår at problemet lar seg løse med å male kollektivfelt på dagens veier og håpe at køen av personbiler blir så lang at folk tar sykkelen fatt av ren skjær nødvendighet.


Bompenger med eneste formål å stoppe trafikk uten nye veiprosjekter tror jeg blir høyst upopulært. Vi må ha løsninger som oppleves positive og som sikrer mobilitet - også for de som trenger bilen. Vi må også ha veier, vi må investere i infrastruktur som leder trafikken ut av bysentra.

Vi i Folk i Drammen går til valg på å løse Drammens største hindring for vekst og utvikling -en negativ trafikkutvikling som er i ferd med å lamme byen fullstendig. Vi tror den eneste realistiske måten er at dette skjer i et spleiselag mellom stat, kommune og fylkeskommune hvor bilistene betaler en andel i form av bompenger.

Det er slik staten har lagt det opp, lik det eller ikke. Det er sånn det er er. Samtlige norske byer som har veier med de trafikkmengdene Drammen har prioriterer og iverksetter tiltak. I Drammen stagnerer det hele pga. politisk prinsipprytteri.

Man kan gjerne være prinsipprytter når det gjelder bompenger hvis man vil, Men konsekvensene av prinipprytteriet kan vise seg enormt negativt for Drammen.

Det er rett og slett ikke verdt det. La oss sette oss ned etter valget å se hva som er politisk mulig å få til. Så tar vi det derfra.

Powered by Labrador CMS