MENINGER: Kacper Wyszynski Leder
Fremskrittspartiets Ungdom Drammen

Ordfører Kjell Arne Hermansen (H) og kommunedirektør Trude Andresen

Politikerlønn, ikke et gunstig innsparingstiltak

MENINGER: Alle i Drammen er klare over at vi står i en vanskelig økonomisk situasjon. I denne konteksten, med de kommende kuttene vi må gjennomføre, har opposisjonspolitikerne i Drammen vært raske med å kritisere posisjonens beslutning om å øke politikernes godtgjørelser.

Det er ingen tvil om at vi står overfor tøffe sparetiltak som vil påvirke oss alle de neste årene. Likevel kan vi ikke følge opposisjonens krav om å holde politikernes lønninger lave. Muligens forstår opposisjonen hvilket konkurransefortrinn høye politikerlønninger kan skape, og de frykter å miste makten de holder på nå. Men for å sikre at vi har politikere i kommunen som faktisk gjør jobben sin, setter seg grundig inn i saker, og styrer kommunen, fylket og landet på en ansvarlig måte, må vi øke insentivene for å bli politiker.

Politikk er en krevende jobb som i dag 
ikke betaler nok til å tiltrekke seg de beste hodene i samfunnet. Resultatet er at de mest talentfulle personene ofte velger privat sektor, hvor de kan tjene flere ganger mer enn i politikken. Dersom vi ikke øker politikernes lønninger, vil de mest kompetente individene fortsette å unngå politiske stillinger, mens de som søker makt for maktens skyld, tar plassene.

Selv om Drammen står i en vanskelig økonomisk 
situasjon, er ikke løsningen å kutte politikerlønningene. Tvert imot, vi må gjøre det mer attraktivt for dyktige mennesker å gå inn i politikken. Sammenlign dette med dagens Storting: Hadde politikerne fått bedre betalt, ville etterspørselen etter politiske stillinger vært større, og konkurransen om disse stillingene mer intens som ville ført til bedre beslutninger som politikerne tar.

Vi i Drammen Fremskrittspartiets Ungdom 
(FpU) mener at politikerlønningene må opp. Dette vil skape konkurranse om de politiske jobbene og sikre at vi får de beste lederne for fremtiden.

For å sikre Drammens fremtidige vekst 
og utvikling, må vi investere i våre politikere. Høyere lønninger vil tiltrekke de skarpeste hjernene, som vil jobbe for fellesskapets beste og styre kommunen på en effektiv og ansvarlig måte. Dette er en investering vi ikke har råd til å la være å gjøre.

Av
Kacper Wyszynski
Leder, Fremskrittspartiets Ungdom Drammen

Powered by Labrador CMS