MENINGER: Herman Ekle Lund
Drammen Venstre

Rasering av natur og matjord kan ikke skje i Norges grønneste kommune

MENINGER: 30. april og 7. mai skal årets viktigste sak for etterslekten i Drammen kommune behandles:

Da skal vi politikere i formannskapet og kommunestyret bestemme om vi vil tillate enorme naturødeleggelser i kommunens nye arealplan – eller om vi skal være voksne og avstå fra mer ikke-bærekraftig vekst på naturens, matjordas og friluftslivets bekostning.

Noen husker kanskje demonstrasjonene mot førstegangsbehandlingen av planen i 2022?Kunnskapen om naturkrisen var god nok den gangen til at det politiske flertallet ikke burde vedtatt å tillate rasering av blant annet 1644,8 dekar areal (230 fotballbaner) fylt med viktig naturmangfold eller dyrebar matjord. Vi visste godt hva vi gjorde – og siden den gang vet vi enda mer:

Norge har signert FNs naturavtale, som forplikter alle land til å verne og restaurere 30 % av sine arealer til lands og havs. Stortinget skal i høst behandle en stortingsmelding om hvordan vi skal følge opp naturavtalen i Norge. Tiltakene her vil helt sikkert gi kommunene en mye strengere arealpolitikk. For dagens hjemme-alene-fest hos lokalpolitikerne kan ikke fortsette:

Det er for eksempel allerede 448.805 hytter i Norge – men dersom alle dagens vedtatte planer i kommune-Norge faktisk bygges ut, så skal det raseres tre og halv ganger så mye natur som det allerede er gjort bare for å lage enda flere hytter!

Setter du opp tilsvarende regnestykker for hva som er satt av til kjøpesentre, industri, boligfelt og alt annet som spiser av naturen så vil du komme fram til at over 2100 km2 natur allerede er godkjent for nedbygging. NRK har kartlagt 44 000 inngrep i norsk natur de siste fem årene. 

Når vi vet at endret arealbruk bidrar til i hvert fall 30% av klimaendringene, og verden stadig setter nye varmerekorder, så er det ekstremt uklokt å fortsette å eskalere dette naturtapet.

Heldigvis foreslår vår kommunedirektør i sitt framlegg til sakene i formannskapet og kommunestyret å si nei til 10 av de 23 arealendringene kommunestyret vedtok i førstegangsbehandlingen i 2022. Hun anbefaler blant annet at de foreslåtte ødeleggelsene av bukta ved Bokerøya må stanses. Det skulle bare mangle, da å bygge ned dette økosystemet ville vært å gå mot alt vi vet om den katastrofale statusen til fjorden, og tiltaksplanen vi har vedtatt for å få bukt med det.

Kommunedirektøren anbefaler også å bevare store naturområder på blant annet Austad, Galterud, Gjerpen, Nesbygda, Fjell og Svelvik. Får disse anbefalingene flertall, så vil det være til stor glede for natur, dyr, mennesker og klimaet, og støttes selvsagt helhjertet av oss i Venstre.

Vi er derimot veldig skuffet over at kommunedirektøren fortsatt anbefaler særlig to store ødeleggelser:

Rundt 1000 dekar natur i Solbergelva, der et enormt område skal raseres for å bygge et desentralisert boligfelt vi ikke trenger, som vil medføre store økte klimautslipp som følge av mer bilkjøring, ødelegge viktig natur, og redusere tilgangen til marka for dem som allerede bor der.  Å rasere matjord for å lage søppelfylling ved Lindum. Her viser vi til Simon Nordangers meget gode leserinnlegg for utfyllende informasjon.

Vi klarer ikke å forstå hvorfor kommunedirektøren foreslår å gå i videre forhandlinger med staten om å få lov til å gjennomføre disse inngrepene: For det første er begge fullstendig i brudd med kommuneplanens egen samfunnsdel, og nasjonale mål for bevaring av natur og matjord.

For det andre vil det mest sannsynlig bare medføre enda en unødvendig forsinkelse av hele arealplanprosessen - da staten mest sannsynlig uansett ikke vil tillate noen av disse prosjektene. Da kan vi like gjerne spare oss tiden med å gå i disse forhandlingene. Næringslivet fortjener fortgang i å få vedtatt denne arealplanen, og alle innbyggere og grunneiere som er redd for å miste sine kjære arealer fortjener ikke å bli holdt på pinebenken lenger enn nødvendig. Forhandlinger om forslag som vi vet staten ikke ønsker seg er seigpining som ikke kommer noen til gode.

Vi i Venstre vil derfor kjempe for å hindre all nedbygging av viktig natur, matjord og friluftsverdier i Drammen, både i denne runden av sluttforhandlinger og videre inn i de siste fasene fram mot endelig vedtak av arealplanen våren 2025.

Dersom Drammen skal være Norges grønneste kommune så må vi også være best i klassen på naturvern. Her har vi høye forventninger til Høyre, KrF, PP og andre naturvenner innenfor og utenfor posisjonsflertallet.

Vi i Venstre er klare for å samarbeide med alle om å ta vare på naturen i Drammen! Vi sier ja til å overlate natur, matjord og friluftsområder i best mulig stand til neste generasjon. Samtidig sier vi nei til naturødeleggelse for å skape kortsiktig og ikke-bærekraftig vekst.

Av
Herman Ekle Lund
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS