MENINGER: Rune Kjeldsen
Leder,  Drammen SV

Stopp folkemordet nå!

MENINGER: I løpet av Israels brutale krigføring mot Gaza har det til nå blitt drept mer enn 30 000 palestinere og mer enn 10 000 av dem er barn. FN og andre internasjonale organer står tilsynelatende maktesløse i å utøve et tilstrekkelig press mot israelske myndigheter for å få slutt på krigshandlingene.

Norske myndigheter må bruke alle kanaler for å presse USA til å bruke sin makt for å få slutt på de pågående folkerettsbruddene. Vi mener at det internasjonale samfunnet står ansvarlig for å sikre at menneskerettighetene og folkeretten blir overholdt av Israel, og Norge bør derfor lede an i arbeidet med å innføre internasjonale sanksjoner og boikott av Israel.

Når barn daglig blir utsatt for død og ufattelige lidelser, sykehus blir angrepet og hele bydeler blir lagt i grus er vi langt forbi all proporsjonalitet. Den israelske voldsbruken vi er vitne til er inhuman og ulovlig og må stanses nå!

Drammen SV krever:

- At Israel innstiller alle krigshandlinger nå!

- At Norges regjering tar initiativ til internasjonale sanksjoner og boikott av Israel. - at humanitær hjelp får komme inn på Gaza, over alle aktuelle grenseoverganger. 

Av Rune Kjeldsen
Leder, Drammen SV

Powered by Labrador CMS