MENINGER: Kjell Arne Hermansen
Ordførerkandidat, Høyre

Styrking av omsorgssektoren: Drammen Høyres visjon og tiltak

MENINGER: I Drammen står vi overfor en stadig økende utfordring – en aldrende befolkning med komplekse behov. Denne utviklingen krever en betydelig innsats for å sikre kvaliteten på omsorgstjenesten. Som Drammen Høyres ordførerkandidat er jeg stolt over å presentere en omfattende visjon for en styrket omsorgssektor.

Vi erkjenner verdien av kompetanse innen brukerrettet omsorg. Høyre mener at kommunen skal forplikte seg til å redusere andelen ufaglærte i omsorgssektoren med 10 % innen 2030. Dette målet vil vi oppnå ved å tilby flere ufaglærte muligheten til å ta fagbrev. Vår visjon er å gi ansatte som jobber med eldre med sammensatte behov den kompetansen de fortjener for å sikre dem verdige og profesjonelle tjenester.

Med klare tiltak vil vi arbeide målrettet for å gi våre eldre innbyggere den omsorgen de fortjener

Vi ser verdien av tverrfaglige tilnærminger i omsorgen. Primærhelseteam, bestående av ulike yrkesgrupper, er en suksesshistorie vi vil bygge videre på. Disse teamene gir spesielt god støtte til eldre med komplekse behov, og vi vil sørge for at de blir etablert i alle kommuner. Kontinuitet er nøkkelen til et tillitsfullt forhold mellom pasienter og omsorgspersonell. Vi vil etablere flere faste team i hjemmetjenesten for å sikre at de eldre får omsorg fra ansikter de kjenner og som kjenner dem.


Vi vil utforske alternative turnusordninger for å sikre kontinuitet i omsorgen og samtidig gi ansatte muligheten til heltidsstillinger. Dette vil ikke bare forbedre arbeidsmiljøet, men også gi bedre kvalitet i omsorgen. Vi vil arbeide systematisk for å redusere sykefraværet. Gjennom samarbeid med bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, NAV og målrettet arbeidsmiljøarbeid, ønsker vi å oppnå bedre arbeidsforhold som vil reflekteres i redusert sykefravær, lavere vikarbruk og økt kvalitet i omsorgen.

Drammen Høyre står samlet bak denne omfattende visjonen for en styrket omsorgssektor. Med klare tiltak vil vi arbeide målrettet for å gi våre eldre innbyggere den omsorgen de fortjener. Dette er ikke bare et løfte, men en forpliktelse til å skape en trygg og kompetent omsorgssektor for fremtiden. Sammen kan vi forme en bedre hverdag for våre eldre og skape et samfunn vi alle kan være stolte av.

Av
Kjell Arne Hermansen
Ordførerkandidat, Høyre

Powered by Labrador CMS