MENINGER: Billy Taranger
Førstekandidat for Drammen KrF

Tiggeforbud er uverdig for Drammen

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: Når du kommer kjørende til Drammen står det: «Velkommen til Elvebyen». Heldigvis står det ikke med mindre skrift: «Men ikke tiggere!»

Jeg trodde tanken om å innføre tiggeforbud i Drammen hørte fortiden til. Det var debatt om dette for 5-10 år siden, men det ble ikke vedtatt at tigging var forbud, en lov som forbyr å hjelpe mennesker i nød. Jeg trodde ikke da jeg leste i en annonse at noen ville forby tigging. Skal det bli straffbart å gi penger eller noen klær til de som sliter? Skal tiggerne arresteres, få en bot eller utvises fra kommunen eller landet?

Jeg hører argumentasjonen: Hvorfor skal Europas rikeste land tillate at mennesker fra fattige land kommer hit og utnytter vår gavmildhet? Kanskje er det noen kriminelle blant dem? Det kan være noen bakmenn som tjener penger på de fattige? Vi har hørt at noen utnytter barn også. Ja, at noen spiller syk eller handikappet for å lure oss til å gi penger!

Drammen ønsker å være en flott elveby, bli Norges grønneste kommune. Det er bra, men vi kan ikke bli kjent som den eneste kommunen i Norge som forbyr tigging (Bjørnafjord har visst det fortsatt). Nei, tiggeforbud skal vi ikke innføre. KrF vil kjempe iherdig mot en slik utvikling i byen vår.

Hvordan skal tiggeforbudet utformes? Gjelder det bare de fremmede romfolkene eller også norske narkomane! Det må vel også gjelder det TV innsamlingen til Redd Barna i høst eller Kirkens Nødhjelps bøsseinnsamling i fastetiden? Vil det være tillatt å tigge penger ved å synge og spille på torget? Kanskje en bør forby pengeinnsamling i kirkene også? Eller kanskje det bare er en spesiell etnisk gruppe som skal ha tiggeforbud? Jeg hører argumentasjonen: «Vi må hjelpe der de bor. Det er mest effektivt. De bør ikke komme til Norge.» Det er nesten slik at vi ikke klarer å se nøden i vår by!

Det vil KrFs representanter i Drammen kommunestyre stemme mot. Vi vil ikke straffe mennesker som ber om hjelp. Tiggeforbud er en uakseptabel krenking av fattige mennesker uansett etnisitet. De har samme menneskeverd som rike drammensere.


Av
Billy Taranger
Førstekandidat for Drammen KrF

Powered by Labrador CMS