MENINGER: Billy Taranger (Krf)
Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Ulike sokker fordi vi er unike

MENINGER: Torsdag 21. mars er verdensdagen for Downs syndrom. Denne dagen er valgt fordi de som har Downs syndrom har tre kopier av kromosom 21. Den som oppdaget denne type kromosomer var medisineren John Langdon Down. Dermed har hans etternavn blitt navnet på syndromet.

Jeg var nylig på den årlige konferansen til Norsk Forbund for utviklingshemmede hvor flere av de som ledet konferansen hadde Downs. Det var en annerledes konferanse med mange interessante og morsomme innslag, bl.a. BraTV.

På den samme konferansen holdt filosofen Einar Øverengen et foredrag hvor han understrekte at alle mennesker har en verdi i seg selv, en egenverdi. Det begrunnet han med at vi alle har en vilje. Vi kan skille mellom rett og galt og styres ikke av våre instinkter, som f.eks. en hund gjør. Alle mennesker har rett til å bestemme over sitt liv.

8 familier i Drammen har gått sammen for å få til en bolig med 8 leiligheter som ønskes bygget med startlån fra Husbanken. Der skal det være et oppholdsrom for personale. Om vi får realisert dette vil det spare kommunen for investeringsutgiftene, samtidig som kommunen får ordnet med leiligheter til de som krever et slikt botilbud. Foreldrene sier at de vet ikke hvor lenge de lever og ønsker å sikre seg at deres kjære barn har et bosted hele livet.

Det er viktig å understreke at de som får et barn med Downs syndrom har fått et friskt barn, barna har bare et ekstra kromosom. Nå er det dessverre blitt vanlig å ta abort om fosteret har et ekstra kromosom. I Danmark har antall barn som fødes med Downs syndrom sunket dramatisk. I 2004 var det 61 levende fødte, mens det i 2019 bare var 18. Og det til tross for at en oppdager en økning i antall foster som har et ekstra kromosom.

Konferansen var hvordan CRPD, FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan inkorporeres i de kommunale systemer. Det er viktig at Drammen skal være et godt sted å leve for alle innbyggere. Da må vi ha et spesielt fokus på de som trenger ekstra støtte. Det vil vi sette fokus på i Utvalget for arbeid, aktivitet og inkludering. Vi kan alle markere 21. mars med «rockesokk», flerfargede sokker. Budskapet er «med oss. ikke for oss». Ulike sokker fordi vi alle er unike.

Av
Billy Taranger
Leder Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering, Drammen KrF

Powered by Labrador CMS