MENINGER: Kjell Arne Hermansen
Ordførerkandidat, Drammen

Valgfrihet har en selvstendig verdi, også i offentlig velferd

MENINGER: Åtte dager før valglokalene stengte, kom Arbeiderpartiet og næringsminister Jan Christian Vestre med et av de hittil mest krampaktige angrepene på Høyres politikk. Et angrep som har som mål å spre halvsannheter og forvirre velgerne, spesielt når det kommer til Høyres politikk.

Dette angrepet angår oss alle og, inspirert av Høyres leder Erna Solberg, mener jeg det er på tide å sette ting i riktig perspektiv. Først og fremst må vi tydeliggjøre hva dette angrepet ikke er. Det er ikke privatisering som Arbeiderpartiet angriper, men snarere Høyres ønske om å samarbeide for å forbedre våre velferdstjenester.

La oss se nærmere på noen eksempler som Erna har trukket frem. I Strand kommune i Rogaland ønsker Høyre å vurdere offentlig/privat-samarbeid for å bygge omsorgsboliger raskere. Er det ikke i alles interesse å sikre raskere tilgang til omsorgsboliger for våre eldre og andre som trenger dem? I Ørsta på Sunnmøre ønsker Høyre å vurdere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Dette handler om å gi den enkelte brukeren muligheten til å velge hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe med de mest personlige behovene.

Arbeiderpartiets politikk vil føre til en todelt helse- og omsorgstjeneste, der kun de med mye penger vil ha råd til å velge alternativer utenfor det offentlige.

Er det virkelig Arbeiderpartiets standpunkt at vi ikke skal gi folk denne friheten? Det er også bemerkelsesverdig at byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet i Oslo har sagt seg "helt enig" i at kommunen bør ha fritt brukervalg. Så hvorfor forsøker nestleder Jan Christian Vestre å lure velgerne? Høyre mener at valgfrihet skal være tilgjengelig for alle. Vi ønsker et samfunn der det offentlige er grunnsteinen i velferdssystemet og tar ansvar for alle, uavhengig av hvem som drifter tjenestene. Dette kan være det offentlige, ideelle organisasjoner eller private aktører.


Arbeiderpartiets politikk vil føre til en todelt helse- og omsorgstjeneste, der kun de med mye penger vil ha råd til å velge alternativer utenfor det offentlige. Det er en farlig vei å gå. La oss ikke glemme at Arbeiderpartiet har statsministeren, helseministeren og styrer nesten fem ganger så mange kommuner som Høyre.

Samtidig ser vi stadig flere rapporter om utfordringer i våre velferdstjenester. Dette inkluderer problemer på Ullern helsehus, Ellingsrudhjemmet, rekordhøyt sykefravær i Bergen, og eldre som venter på sykehjemsplass. Og vi har våre egne godt dokumenterte problemer her i Drammen.

Dette er bevis på at monopol på velferdstjenester ikke nødvendigvis gir bedre resultater. Jeg oppfordrer dere alle til å stemme for valgfrihet for alle og forbedret kvalitet. Høyre er partiet som vil jobbe for å sikre dette. Vi ønsker å ta i bruk alle gode krefter for å møte utfordringene i velferdssystemet vårt og gi flere og bedre alternativer for våre eldre og de som trenger omsorg. La oss stå sammen for en bedre fremtid, der valgfrihet og kvalitet er tilgjengelig for alle. Stem Høyre!

Av

Kjell Arne Hermansen
Ordførerkandidat, Drammen

Powered by Labrador CMS