MENINGER: Haydar Øzbal
Kommunestyrekandidat, Folk i Drammen (FiD)

Våre eldre fortjener bedre

MENINGER: Å bli gammel bør være det minst uventede som skjer med et menneske. Dette er noe vi politikere av og til glemmer når vi skal ta beslutninger. Noen har til og med en tendens til å sette ulike grupper mennesker opp mot hverandre. Vi må skjerpe oss. Det vi gjør i dag vil ikke bare ha betydning for våre nåværende eldre og pleietrengende, men danne grunnmuren for alle som vokser opp og blir aldres. Som de fleste vet blir vi ikke færre eldre i årene som kommer, tvert imot, vi er allerede inne i den kjente eldrebølgen.

Dersom «Folk i Drammen» kommer inn i kommunestyret, og jeg blir vår kandidat vil jeg jobbe for:

- At kommunen i enda større grad
tilrettelegger for at alle eldre og pleietrengende som vil bo hjemme kan få bo hjemme. Kommunen skal ha tilstrekkelig sykehjemsplasser, omsorgsboliger og heldøgnplasser for de som trenger det. I perioder med underkapasitet kan vi kjøpe plasser i andre kommuner mens vi bygger ut.

- At eldre selv skal få lov til å bestemme
når de vil stå opp og når de vil legge seg, når de vil spisse middag, når de vil dusje etc. De skal få lov til å være mer «herre» over egen hverdag. Dette er for meg reell valgfrihet.

- Å redusere ensomheten blant eldre
og pleietrengende gjennom systematisk samarbeid med frivilligheten, lokale lag/foreninger og skoler, blant annet gjennom å starte eldrekafe, besøksdager, eldretreff og utflukter.

- At i alle avgjørelser som kan ha
direkte/indirekte betydning for tjenesten kommunen gir skal de som mottar tjenesten og deres pårørende tidlig informeres og tas med på råd.

Ansatte som jobber i programområdet
, gjør en fenomenal jobb. Men stadig krav fra tidligere styrende partier «effektiviseringstiltak/jobbe smartere» (som i realiteten betyr færre ansatte per pleietrengende) har programområdet gjennomgående høyere sykefravær enn andre virksomheter. Her mener jeg at vi må tenke nytt. Derfor vil jeg jobbe for å gjøre forsøk med sekstimers arbeidsdag for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Det er grunn til å tro at dette vil få ned sykefraværet, kvaliteten på tjenesten vil bli bedre, samt at dette vil bidra til færre uønsket deltid. Dette må selvfølgelig forankres blant de ansatte og tjenestemottakere.


«Folk i Drammen» (FiD) er en tverrpolitisk liste som stiller liste til årets kommunestyrevalg. Vi er opptatt av gode løsninger for våre innbyggere, og har et program på ti punkter. Utover dette har vi en pragmatisk tilnærming til ulike saker, men setter alltid innbyggernes behov og ønsker først i våre prioriteringer.


Av
Haydar Øzbal
Kommunestyrekandidat
Folk i Drammen (FiD)

Powered by Labrador CMS