Vedtatt: Nå skal pride-flagget vaie fra byens skoler og barnehager

Alle partiene i kommunestyret var for flagging fra kommunens offentlige bygg, men ikke alle ville bruke ekstra midler for innkjøp til skoler og barnehager. SV derimot, ville også inkludere flagging for alle norske minoriteter i Drammen kommunes flaggreglement.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Saken var til behandling i kommunestyret tirsdag kveld, med hensikt om å vedta en samordnet praksis for flagging i kommunal regi fordi Svelvik, Nedre Eiker og Drammen før kommunesammenslåingen hadde egne flaggreglementer.

Dette har medført ulik flaggpraksis internt i kommunen, og etter to års praktisering er det ifølge ordføreren, som har tatt initiativet til saken, behov for forenkling, klargjøring og samordning.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap), som nylig har stiftet nærmere bekjentskap med flaggreglementet etter Ukraina-flaggingen fra rådhuset i vinter, hadde selv utarbeidet et forslag til vedtak, herunder at kommunen går til innkjøp av regnbueflagg for distribusjon til skoler og barnehager.

150.000 kroner

Endringene i flaggpraksisen er anslått å ha en merkostnad på 100.000 kroner, i tillegg kommer innkjøp av regnebueflagget for skoler og barnehager på 50.000 kroner.

Fremskrittspartiet var imidlertid kritiske til punktet om innkjøp av pride-flagg til skoler og barnehager, og viste til at kommunen er i en økonomisk anstrengt situasjon og at skolene har gode tradisjoner for markere pride på andre måter.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">KRITISK TIL INNKJØP: </span>Frp's Kristin Gjerde.</span>
KRITISK TIL INNKJØP: Frp's Kristin Gjerde.

Ville flagge for jøder og skogfinner

I et flammende innlegg gjorde Sosialistisk Venstreparti ved en engasjert Åse Lund det klart at SV på ingen måte ville nøye seg med kun regnebueflagg, og ville på sin side inkludere alle norske minoriteter i reglementet, med flagging for, og innkjøp av flagg, for henholdvis jøder, kvener, skogfinner, tatere og sigøynere.

- På den måten blir ingen ekskludert, og de som ikke er for dette bidrar til å støtte oppunder en fornorsking av samfunnet, sa Lund, før hun fikk et par kritiske replikker i retur fra andre representanter som ville ha seg frabedt å være beskyldt for diskriminering av minoriteter.

Venstres Herman Ekle Lund problematiserte også hvilken effekt det kunne ha for byens palestinere om for eksempel jødeflagget skulle vaie fra rådhuset under den jødiske høytiden. Det ville ikke SV ta stilling til fra talerstolen.

Fra før flagger kommunen med det samiske flagget på samefolkets dag, og har også tradisjon for flagging med andre flagg som eksempelvis byflagget, Godset-flagg osv.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">FOR MINORITETS-FLAGGING: </span>SV's Åse Lund.</span>
FOR MINORITETS-FLAGGING: SV's Åse Lund.

Pride

Verken Fremskrittspartiet eller SV fikk imidlertid flertall for sine synspunkter, og flaggreglementet ble derfor vedtatt som foreslått av ordføreren.

Før en lovendring i fjor var det ikke lov å flagge med regnbueflagg fra kommunale bygninger, herunder for eksempel skoler og barnhager. Dette er det nå slutt på, og ordføreren ville derfor benytte anledningen til å innlemme dette i flaggreglementet.

- Praktisk sett er dette spørsmålet relatert til om skoler og barnehager kan markere Pride med bruk av regnbueflagget. Istedenfor at det politisk besluttes et spesifikt tidsrom for benyttelse av regnbueflagget, synes det fornuftig at den enkelte virksomhet selv avgjør og organiserer dette. Tidsrommet for flagging er likevel begrenset av at det samtidig må foregå et arrangement av allmenn interesse, skriver ordføreren.

For at skoler og barnehager skal ha lik mulighet til å markere Pride, vil altså kommunen derfor nå gå til innkjøp av et tilstrekkelig antall regnbueflagg.

- I kommuneplanens samfunnsdel er «mangfold og inkludering» ett av seks prioriterte politikkområder. Å flagge med regnbueflagget fra kommunale flaggstenger er en tydelig måte å visualisere politikkområdet, uttaler ordføreren videre i saken.

I forbindelse med flaggsaken ble det også vedtatt at 23. mars gjøres til en «offisiell flaggdag» i kommunen i forbindelse med Nordens dag. Drammensflagget skal fortsatt benyttes sammen med det norske flagget, i tråd med tradisjonen på 17. mai og under bybursdagen 19. juni.

Flaggloven

  • Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger regulerer hva slags flagg kommunen kan bruke ved flagging på kommunale bygg og eiendommer.
  • I motsetning til hva som gjelder for flagging fra statlige bygg, er det ikke direkte lovregulert når man skal flagge fra kommunale bygg. Det er opp til kommunen selv å lage regler for dette.
  • Tidligere lov bestemte at kommunen kunne flagge med det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget, men dette er nå myknet opp med stor grad av selvbestemmelse.
Powered by Labrador CMS