KAN BY PÅ JURIDISKE UTFORDRINGER: Gruppelederne Herman Ekle Lund (V) og Cathrin Janøy vil gi lokalt tillegg utover det sentrale lønnsoppgjøret. Det gjenstår å se hva ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) og resten av kommunestyret synes om det forslaget.

Vil bruke kommunens sparekonto til å øke lønna til lærerne

Venstre og MDG sender inn ekstraordinært forslag til sakslista i neste kommunestyremøte.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Venstre og MDG vil ta 6,1 millioner fra kommunens disposisjonsfond for å «motvirke rekrutteringsutfordringer i yrkesgruppene og imøtekomme en ekstraordinær situasjon». Pengene skal gå til medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Lektorlaget i barnehage og skole.

Forslaget har imidlertid resultert i en juridisk tautrekking mellom forslagsstillerne og kommuneadministrasjonen. Årsaken er at bevilgningen forslås å gis som et lokalt tillegg utover det sentrale lønnsoppgjøret.

- Vi har hatt en utveksling med rådmannen om handlingsrommet for å kunne gjøre dette, hvor vi har hatt et ulikt syn på det juridiske. Etter å nå ha konsultert flere typer ekstern juridisk kompetanse, er vi helt overbevist om at dette er innenfor hva vi har lov til å foreslå, skriver Herman Ekle Lund i forslaget.

- Går i null

Ifølge Lund vil de 6,1 millionene være samme sum som kommunen sparer på å ikke betale de fagorganiserte i UFD, SL, NL lønnsøkning fra samme dato som alle andre etter fjorårets lønnsoppgjør, men fra det utsatte virkningstidspunktet i slutten av september.

- Så det går i null. Vi mener det er veldig etisk betenkelig at penger som tilhører lærerne skal brukes på andre ting, sier Lund til DRM24.

Han viser til bestemmelser i avtaleverket som hjemler at det kan gis lokale tillegg for å rekruttere eller beholde arbeidskraft.

- Lokale parter kan ved enighet gi lokale tillegg slik det her foreslås – og dette må jo derfor ikke gjennomføres på et bestemt tidspunkt. Dette betyr ikke at vi her foreslår å sette Rikslønnsnemndas kjennelse til side, slik KS i sitt brev forrige uke presiserte at vi ikke har lov til – men at vi vil benytte adgangen til å gi lokale tillegg med hjemmel i dagens tariffbestemmelser.

Første hinder på veien er imidlertid at de trenger støtte fra 1/3 av kommunestyret, altså 19 representanter, for å få realitetsbehandlet forslaget.

I tillegg til de 6,1 millionene, forslår de også å få en vurdering av de lønnspolitiske konsekvensene av at Drammen er med i KS.

- Spesielt med vekt på en sammenlikning med Oslo, som er eget område, skriver Ekle Lund.

Powered by Labrador CMS