NCCs Spot robothund NiCCi på anleggsområdet ved Drammen stasjon for å gjennomførte test-dataskanninger og inspeksjoner av bygde betongskonstruksjoner.

Robothunden NiCCi jobber på jernbaneprosjektet i Drammen

- Et noe sjeldent syn innen bygg- og anlegg.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: NCCs robothund NiCCi er på «rundreise» til NCCs større bygg- og anleggsprosjekter i Norden, og de siste uker har roboten utført tester og inspeksjoner med laserskanner på jernbaneprosjekt ny Drammen stasjon – Sundhaugen, som er en sentral del av Inter City-utbyggingen på Vestfoldbanen, melder selskapet i en pressemelding.

– Vi har gjennomført tester med Spot robothunden der vi har benyttet den til inspeksjoner og dataskanninger av bygde betongkonstruksjoner. De innsamlede dataene fra robothunden blir deretter bearbeidet av NCC, for å sjekke at de bygde konstruksjonene er i samsvar med de prosjekterte digitale tegninger BIM (BygningsInformasjonsModellering), forteller stikningsleder David Gottfridsson ved NCC-prosjektet i Drammen.

Et noe sjeldent syn

Bruk av roboter skjer i større utstrekning innen en rekke sektorer. Til tross for dette er en robothund et noe sjeldent syn, spesielt på en bygganleggsplass.

– De rådataene som vi fanger med NiCCi tar vi inn i software for å kunne sammenligne dem med BIM-/Bygnings Informasjons Modellene av hva vi bygger i prosjektet, sier Lead Specialist Terje Andersen i NCC.

– På den måten kan vi utforske muligheter for hvordan vi kan effektivisere arbeidet vårt med å skanne og dokumentere det vi har bygget, legger han til.

Robothunden NiCCi er et samarbeidsprosjekt mellom NCC og Luleå Teknologiuniversitetets avdeling for robotikk og KI. Her ønsker en å utforske hvor langt robotforskningen er kommet og hvordan en kan bruke dette i praksis i NCC's prosjekter.

– NCC har jobbet intensivt med digitalisering i en årrekke. Arbeidet vi har utført innen BIM og VDC (Virtual Design & construction) har gjort det mulig å ta et steg til, nemlig å anskaffe en robothund. Det er en del av vår reise mot en sømløs informasjonsflyt og å kunne ta mer datainformerte beslutninger, sier Christina Claeson Jonsson, leder for Forskning & Innovasjon i NCC.

Helse og sikkerhet

Et prioritert bruksområde for NCC er helse og sikkerhet. Der kan denne typen roboter bidra ved å gjøre oppgaver som dekkes av de tre D-ene: Dirty, Dusty, Dull – det vil si jobber som er skitne, støvete eller monotone. Eksempler på slike oppgaver er inspeksjon av trange rom eller etter sprengning, hvor det er fare for sprengstøv og fallende stein. På denne måten reduseres arbeidsmiljørisikoen for anleggspersonell og det skapes en tryggere byggeplass.

– Her på prosjektet i Drammen undersøker vi også muligheter for å kunne bruke roboten på områder som er farlige å oppholde seg, og slik at vi også kan samle inn verdifulle data fra slike steder i prosjekter, forteller Terje Andersen.

– Samtidig som vi ser en rekke bruksområder for NiCCi, er dette en utforskende reise hvor vi er åpne for å finne nye områder hvor hun kan være nyttig, sier Christina Claeson Jonsson.

Robothunden har den senere tid utført testoperasjoner ved bygg- og anleggsprosjekter både i Stockholm og Gøteborg, og skal videre til NCCs større prosjekter i København etter at testoppdraget er utført i Drammen.

Powered by Labrador CMS