Samarbeidet vil være nyskapende og nytenkende, forteller de involverte, her representert ved (f.v.) Fareshta Shaheed i Røde Kors, Syeda Nasim Rizvi i Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani leder for Buskerud Innvandrerråd og Flerkultureltråd i Viken, og ansatt på migrasjon Parviz Salim (Røde Kors).

Samarbeidsprosjekt skal gi bedre besøkstjeneste

Et viktig samarbeid er inngått mellom Buskerud Innvandrerråd og Røde Kors. Prosjekt «Internasjonalt vennskap» er født.

Publisert

DRAMMEN: I 2018 ble det foretatt en kartlegging av behov de neste 20 årene som visste at andelen eldre ville doble seg i Drammen kommune. I 2020 startet prosjekt besøkstjeneste med prosjektleder Jane Grøtting som ansatt tilrettelegger.

- Prosjektet skulle styrke besøkstjenesten i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik Røde Kors. Etter 2,5 år er det nå god aktivitet i alle Drammens 10 kommunedeler, men vi ser en utvikling av behovene som våre frivillige ikke kan dekke, uttaler prosjektledelsen.

- Det er behov for frivillige med språkkunnskaper utover norsk. Drammen er en storkommune hvor 28% av innbyggerne er ikke etnisk norske.

Nytt prosjekt

Våren 2022 inngikk prosjekt besøkstjeneste og migrasjon ved ansatt Parviz Salimi i Røde Kors et samarbeid.

- Fareshta Shaheed ble involvert tidlig og hun tok fort ansvaret for synliggjøring og profilering og nå har vi hatt vårt første samarbeidsmøte, uttaler Innvandrerrådet.

Vil rekruttere flere med minoritetsbakgrunn

Det vil nå være viktig å rekruttere nye frivillige med minoritetsbakgrunn.

- Vi vil lage en film som vil informere om samarbeidet. Vi skal være synlige på arrangement i regi av Buskerud Innvandrerråd og Flerkultureltråd i Viken i tiden fremover, uttaler prosjektledelsen.

Det vil også bli laget brosjyrer oversatt til flere språk, blant annet pakistansk og tyrkisk, og samarbeidet skal profileres i media. De nye frivillige som melder seg vil få gratis kurs i førstehjelp, psykososial førstehjelp, introduksjon i Røde Kors og temakurs besøkstjeneste.

- Vi ser frem til samarbeidet vi nå har startet på. Vi skal møte fremtidens behov i Drammen og ser dette som ett nybrottsarbeide som helt sikkert vil bli en nasjonal satsning etter hvert. Frivilligheten er i endring og dette er en veldig fin og riktig endring for frivilligheten i besøkstjenesten i Drammen kommune, uttaler Bijan Gharahkhani.

Det vil også samarbeides med moskeene, og informasjon vil også distribueres gjennom trossamfunn, kulturforeninger og helsetjenesten.

Powered by Labrador CMS