7 av 10 vil forby elsparkesykler på fortau

Ifølge undersøkelse gjennomført i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Hele 68 prosent av de spurte i Oslo ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau, viser en spørreundersøkelse for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Oslo er en egen planet når det gjelder antall elsparkesykler og ulykker. Det er over 20.000 elsparkesykler i hovedstaden, og skadetallene er doblet siden i fjor. Fra et forsikringsståsted er vi ekstra bekymret når nær halvparten av ulykkene skjer i beruset tilstand. Det kan bli en kostbar smell for den det gjelder, spesielt hvis en har påført skade og er uforsikret, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, er snittandelen for hele landet 52 prosent. Lavest andel finner vi i Agder og Sør-Østlandet der 44 prosent ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau.

– Dette viser at utfordringene med frislippet av elsparkesykler fortsatt er relevant. Vi ser at flertallet ønsker at det ikke skal være elsparkesykler på fortau, og det er naturlig at myndighetene ser nærmere på hvor i trafikken disse hører hjemme, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

LES OGSÅ: Nå blir du bøtelagt om du bruker disse feil sted

Steen forteller at Trygg Trafikk savner kraftigere lut fra myndighetene for å løse utfordringene med elsparkesyklene.

– Det er ti ganger så farlig å kjøre elsparkesykkel sammenlignet med sykkel, ifølge tall fra Statens vegvesen. Det viser hvorfor hjelmpåbud ville vært et viktig grep. Vi savner også at det gjøres mer for å hindre promillekjøring, sier Steen.

Nye regler er gammel nytt

I mai lanserte regjeringen en ny forskrift for å rydde opp i elsparkesykkel-kaoset.

Forskriften setter en maksgrense på seks km/t for el-sparkesykler på fortau, og en bot på 3000 kroner om flere kjører sammen. Gode intensjoner, men lite fruktbart, ifølge Trygg Trafikk.

– Det var heller ikke tillatt med flere personer på elsparkesykkelen, eller å kjøre i høy fart på fortau tidligere. Skal det være en reell endring mener vi elsparkesykkel må omklassifiseres til en form for motorvogn. Det er en mer korrekt definisjon. Og det vil gjøre det lettere å innføre annen regulering, som promillegrense og krav om hjelm, forteller Steen.

Powered by Labrador CMS