I BEGIVENHETENES SENTRUM: Ronja Bajalan (16), leder av ungdomsrådet i Drammen, her på direkten under Dagsrevyen fra fakkeldemonstrasjon på Bragernes Torg.

Bajalan og ungdomsrådet mottok utmerkelse

Fikk den nyopprettede byutviklingsprisen for jobben som ble gjort under flyktningekrisen i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Bajalan ble kjent for hele landet da hun sto frem med en klar og tydelig stemme da det såkalte «Ukraina-vedtaket» satte Drammen på nyhetskartet tidligere i år.

– Jeg er veldig glad og stolt over at de unges stemme anerkjennes, sa Bajalan da hun mottok prisen under Byutviklingskonferansen – Innsikt 2024 på Bragernes torg.

I Drammensregionen har Ungdomsrådet under 16 år gamle Ronja Bajalan vært aktiv og synlig i den offentlige samtalen i flere sammenhenger. Juryen mener hun har bidratt til å styrke Drammens urbane kvaliteter gjennom å sikre demokratiet ved å ytre seg og sikre bredde i debattens meningsinnhold.

– Gjennom sin saklige mening har Bajalan tydelig understreket Drammens grunnleggende identitet, både hva den er og må være, nemlig mangfoldig og tolerant, fremholdt juryleder Arild Eek da prisen ble delt ut under Byutviklingskonferansen – Innsikt 2024 på Bragernes torg torsdag 6. juni.

Nyopprettet pris

Næringsforeningen, Universitetet i Sørøst-Norge og Drammen kommune opprettet i fellesskap den nye byutviklingsprisen denne våren. Målet er å løfte samtalen om utviklingen i regionen og skape en større bevissthet om hva som skaper en god by å bo og leve i. Prisen skal deles ut årlig til en person, organisasjon eller bedrifter som har gjort en særlig innsats for å løfte Drammen som by.

I sin begrunnelse til årets vinner, fremhever juryen betydningen av ungdommens ikke bare aktiv deltagelse i beslutningsprosesser, men også som pådriver i verdispørsmål og demokratiarbeid.

– Vi planlegger ikke byen vår for i morgen, men for fremtiden. For ungdommen. Denne byen skal bli deres. Den tilhører dem. Demokratiutvikling er derfor noe av de viktigste vi jobber med. Det at Ungdomsrådet og Ronja Bajalan engasjerer seg i diskusjonen om hvilket verdigrunnlag byutviklingen skal skje på, er helt sentralt, sa jurylederen.

Fikk hederlig omtale

Under tildelingen på Byutviklingskonferansen i Drammen 6 juni, delte juryen Eek også ut hederlig omtale til to samlinger av aktører. Den første gikk til Universitetet i Sørøst-Norge og Drammen kommune for etableringen av Papirbredden, som juryen mener representerer et vellykket livskraftig urbant rammeverk for høyere utdanning integrert i en bydel med et stort funksjonelt mangfold.

Hederlig omtale ble også delt ut til aktører «med en aksje i byutviklingen» i Tollbugata, for samspillet mellom utelivsaktørene og andre aktører som gårdeiere, handelsnæring og kommune heiet frem av lokalpolitikere med hjerte for bydelen, administrativt ansatte, naboer – og lokalavisen.

Juryen, som er utnevnt av de tre initiativtagerne til prisen, har vært: Arild Eek som til daglig er rådgiver i Insam AS. Arild har ledet juryen. Lene Basma som til daglig er avdelingsleder i Drammen kommune Thomas Innstø, som til daglig er næringsdrivende i utelivsbransjen i Drammen Cherine Randi Sellami, som til daglig er mastergradsstudent Drammen Tom Søgård, som er daglig leder i Byen Vår Drammen Cecilie Varsi, som til daglig er dekan i USN

Jurymedlem Thomas Innstø, til daglig næringsdrivende i Tollbugata, meldte seg etter kort tid inhabil i juryarbeidet.

Powered by Labrador CMS