HAR FÅTT ANSIKTSLØFTNING: Området ved lekeparken har fått en real makeover.

– Den første av sitt slag i Drammen

Nå åpner byens nye stolthet for myke trafikanter: En statssponset autostrada for syklister på Bragernes.

Publisert Sist oppdatert

BRAGERNES: Etter at byens politikere vedtok å stenge Øvre Storgate for biltrafikk mellom Park og Øvre Strandgate for et par år siden, har den brede avenyen inn mellom trærne i Byparken ligget mer eller mindre øde og ubrukt.

Det har en stund vært planer om oppussing og videreutvikling i området, men det var først når staten skjøt inn coronamidler til kommunen at det ble fart i sakene. Fra en nedslitt veistump full av hull og uten skikkelige fortau, er forvandlingen nå komplett.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">STRAKS KLAR TIL BRUK:</span> Her fra før oppmerkingen var ferdig.</span>
STRAKS KLAR TIL BRUK: Her fra før oppmerkingen var ferdig.


- Prosjektet har kostet 12,5 millioner, og er fullfinansert av staten, forteller «sykkelsjefen» i kommunen, Elisabeth von Enzberg-Viker i kommunens Samferdsel, vei og park-avdeling.

Målet er klart.

- Vi håper å få flere syklister inn og ut av sentrum, og på en mer trafikksikker måte få adskilt de fra bilistene, sier Enzberg.

Ikke gjort tidligere

Ifølge Enzberg er det første gang man i Drammen har omgjort en bilvei til en ren sykkelvei.

- Vi har mange sykkelveier som går enten langs bilveier eller er felles gang- og sykkelveier, men dette blir den første av sitt slag i forhold til måten det er utført på, forteller Enzberg.

Veien er utelukkende forbeholdt myke trafikanter, og mens sykkelfeltene er malt opp i rød asfalt, har fotgjengerne brede fortau på hver side. Inkludert i prislappen er også 18 lysarmaturer som lyser opp sykkelveien i mørket, beplantning og skilting.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">PREGER BYBILDET: </span>En «rød løper» slynger seg nå mellom høyreiste trekroner i parken.</span>
PREGER BYBILDET: En «rød løper» slynger seg nå mellom høyreiste trekroner i parken.

Forbigått i stillhet

De siste dagene har entreprenøren lagt sist hånd på verket. Kjøreretningen er merket opp i asfalten, fotgjengeroverganger malt og siste finpuss utført.

Mens arbeidene har pågått har området vært delvis sperret av i begge retninger, men det har ikke vært vanskelig for forbipasserende til og fra lekeparken å få med seg det som foregår.

Allikevel, kommunen har foreløpig ikke laget noe «pomp og prakt» rundt investeringen, og det blir heller ingen offentlig åpning eller snorklipping av det som er et lite stykke historie i Drammen, grunnet corona-hensyn.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold"> «FØRPREMIERE»:</span> Noen små og store har allerede sneket seg til en prøvetur.</span>
«FØRPREMIERE»: Noen små og store har allerede sneket seg til en prøvetur.

Skal bli en del av «hovedsykkelnettet»

Den nye «auostradaen» for syklister starter ved Øvre Sund Bru, og avslutter ved Roklubben. Totalt er det snakk om 380 meter, men det stopper ikke der.

- Viken fylke jobber med en videreføring lenger vestover som blir en del av hovedsykkelnettet. Det skal kobles til eksisterende sykkelvei over Øvre Sund bru, og lages en annen type tilrettelegging for sykkel i Øvre Storgate vestover mot Åssiden, forteller Enzberg.

I tillegg til selve sykkelveien har kommunen lagt en «kiss&ride»-parkering for bilistene i krysset mellom Øvre Storgate og Øvre Strandgate. Her er det kortidsparkering på 30 minutter langs høyre side, og stans forbudt på venstre side på hverdager.Med nytt fortau, kantstein og en liten trafikkøy som skjermer plassen fra øvrig trafikk er denne tiltenkt brukt for folk som skal til og fra lekeparken med bil, eller til henting og levering i barnehagen rett ved siden av.

Mens gravingen pågikk har kommunen også skiftet ut 210 meter vannledning, sluk og kummer i bakken under veien.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">NÅ FJERNES SPERRINGENE: </span>Her fra Park retning mot lekeparken.</span>
NÅ FJERNES SPERRINGENE: Her fra Park retning mot lekeparken.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">DEN GANG DA:</span> Slik det så ut i gata tidligere</span>
DEN GANG DA: Slik det så ut i gata tidligere
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">DEN GANG DA: </span>Slik det så ut i gata tidligere</span>
DEN GANG DA: Slik det så ut i gata tidligere
Powered by Labrador CMS