Dagen gryr over Drammen og Prosjekt Ny Bybru. Fram til nå har ringvirkningene av gigantprosjektet med ny Vestfoldbane vært synlige og merkbare i begrensede og litt perifere byområder. Nå står bykjernen for tur til forvandling
Dagen gryr over Drammen og Prosjekt Ny Bybru. Fram til nå har ringvirkningene av gigantprosjektet med ny Vestfoldbane vært synlige og merkbare i begrensede og litt perifere byområder. Nå står bykjernen for tur til forvandling

Ferden mot ny bybru har startet

Debatten er over, beslutningen tatt og reisen mot ny Bybru i Drammen har startet, midlertidig gangbru er under bygging og riving av bybru-veteranen starter til sommeren.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det kan skrives bøker om Drammen og bybruspørsmålet, men dette er kortversjonen:

På slutten av 1700-tallet lanserte veisjef Peder Anker planene om å knytte Bragernes og Strømsø sammen. Trelastbyene vokste og man trengte en fast forbindelse mellom de to byene, men planene ble ikke realisert før tidlig på 1800-tallet. Da hadde de to bysidene slått seg sammen.

Peder von Cappelen, byens rikeste og mektigste mann, var pådriver for planene om et aksjeselskap og bompenger. Brua ble bygget med vippespenn for passering for båter. Med diverse utbedringer fungerte den i drøyt 100 år fram til den nåværende brua ble bygget, og tatt i bruk i september 1935 - med en antatt levetid på 50 år.

Etter nærmere 100 år, de siste tiårene teknisk sett på livsforlengende overtid, er det nå klart for ny forbindelse over elva for å binde de to torgene sammen.

Grei plan….

Oppskriften og puslespillet Drammen kommune og Bane NOR har landet på er tilsynelatende enkelt:

  • Etabler riggområde på Holmennokken høsten 2021
  • Bygg ny midlertidig gangbru oppstrøms høsten 2021/vinteren 2022
  • Flytt togparkering fra Skamarken til midlertidig togparkering i Nybyen våren 2022
  • Etabler riggområde på fraflyttede Skamarken våren 2022
  • Riv bybrua fra våren 2022
  • Bygg ny bybru fra 2023
  • Inviter til bruåpning sommeren 2025

Stort puslespill

NCC Norge AS fikk tidligere i år kontrakten med bl.a. å bygge om spor og plattformer med Drammens stasjon, inkludert å rive gammel bybru/bygge ny over den delen som går over jernbanesporene.

Drammen kommune er nå i forhandlinger med flere aktuelle entrepenører som ønsker å bygge den delen av bybrua kommunen har ansvaret for. Hvem som får den jobben blir trolig klart i løpet mars 2022.

Fremdriftsplanene er ikke klarlagt i detalj, men hele prosjektet er et stort puslespill der bitene må legges i en bestemt rekkefølge. Arbeidet med midlertidig togparkering i Nybyen er godt i gang og sporviften er i hovedsak på plass.

Det ligger an til flytting av togparkering ved påsketider 2022, og det åpner for omgjøring av Skamarken til riggområde. Da er fundamentene for gangbrua på plass, den prefabrikerte brua har ankommet og er klar for montering ved påsketider 2022.

Heftige dimensjoner på fundamentene for midlertidig gangbru.
Heftige dimensjoner på fundamentene for midlertidig gangbru.

Siste 17. mai-tog på gammel bru?

Først når den midlertidige gangbrua er på plass og i bruk åpner det for stenging og riving av den eksisterende bybrua.

Blir det 17. mai-tog over den eksisterende bybrua? Med rivestart etter 18. mai?

Entrepenørene som skal rive/bygge ny bybru ligger i startgropene, tid er penger og det er fremdriftsplaner som skal holdes.

Båtransport er nøkkelen til minst mulig belastning på sentrum når ny bybru bygges.
Båtransport er nøkkelen til minst mulig belastning på sentrum når ny bybru bygges.
Proff sveising og finish på stålbena for ny midlertidig gangbru.
Proff sveising og finish på stålbena for ny midlertidig gangbru.

Elva som transporvei

Det er mye masser, materiell og maskiner som skal flyttes når bybru rives og spor og plattformer på stasjonen heves og bygges om. Ved å bruke elva som transportvei unngår man kvelende tungtrafikk på veinettet i de sentrale delene av byen.

På Holmennokken er det allerede etablert en riggplass og lagerplass med egen innkjøring og forsterket kaikant. Turentusiastene er lite begeistret over å ha mistet deler av dette friområdet. De må også belage seg på å finner andre veier når elvepromenaden utenfor jernbanestasjonen stenges neste år for å gi byggeplass for en ekstra perrong.

På Holmennokken er det allerede etabler lager- og riggplass for innledende arbeider med ny bybru.
På Holmennokken er det allerede etabler lager- og riggplass for innledende arbeider med ny bybru.

Bane NORs bygging av dobbeltspor til Vestfold et kjempeprosjekt som direkte og indirekte vil forandre store deler av Drammen.

Fram til nå har delene i prosjektet vært synlige og merkbare i begrensede og litt perifere byområder. Nå står bykjernen for tur til forvandling.

Togparkering på Skamarken foran Statens Hus skal ved påsketider neste år flyttes til midlertidig togparkering i Nybyen (øverst til ventre) der sporviften ellerede er delvis på plass.
Togparkering på Skamarken foran Statens Hus skal ved påsketider neste år flyttes til midlertidig togparkering i Nybyen (øverst til ventre) der sporviften ellerede er delvis på plass.

Ikke bare, bare…

Å bygge bybru i Drammen er ingen spasertur i parken. Mens tidligere generasjoner byborgere drev renkespill, taktikkeri og til tider ren sabotasje, har heller ikke fødselsprosessen for den nye brua gått støy- og tårefritt.

Det ble Bane NORs dobbeltspor til Vestfold og ombygging ved Drammen stasjon som ble den utløsende faktor. Bane NOR måtte av hensyn til flomsikring heve skinnene under deler av brua. Da ble Strømsødelen av brua for lav for tog og kjøreledninger og måtte bygges om.

Bane NOR tilbød seg å dekke den delen av en ny bybru som går over jernbanesporene. Mange så dette som en gyllen sjanse til endelig å få løst problematikken med en nedslitt bybru. Andre gikk mot bruplanene ut fra nostalgi, lettfunderte rehabiliteringsideer, finansielle bekymringer og politisk taktikk knyttet til lokalvalg.

Da bruplanenen møtte motstand satte Bane NOR hardt mot hardt og truet med utsette opprusting av stasjonen. Og de varslet mulig refusjon for planarbeider og forsinkelser. Det utløste høylydt klagesang fra deler av samfunnslivets aktører, men også en realitetsorientering.

Ny bybru ble vedtatt bygget. Forarbeidet er gjort, arbeidene er i gang. Når ny bybru står ferdig i 2025 er det rimelig å anta at budsjettoverskridelser, naboklager knyttet til byggeprosessen og visuelle kritikere viker plassen for stolthet over et nytt landemerke og fotofavoritt. Ikke ulikt prosessen rundt Ypsilon.

SE FERSKE ILLUSTRASJONER AV DEN NYE BYBRUA:

Powered by Labrador CMS