FORVANDLES: Den tomme grusplassen mellom friidrettsbanen, Drammensbadet, Drammen VGS og Museumsparken skal bli en yrende, grønn lunge, møteplass og sted for lek og aktiviteter for folk i alle aldre.
FORVANDLES: Den tomme grusplassen mellom friidrettsbanen, Drammensbadet, Drammen VGS og Museumsparken skal bli en yrende, grønn lunge, møteplass og sted for lek og aktiviteter for folk i alle aldre.

Gir grønt lys for aktivitetspark på 4.500 kvadratmeter

Formannskapet i kommunen sa ja til å etablere Strømsø Aktivitetspark på det såkalte kastfeltet.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det var et enstemmig formannskap som tirsdag ettermiddag ga sin tilslutning til at rådmannen kan gå videre med planene for utviklingen av den nye aktivitetsparken, som vil bli den andre av sitt slag i Drammen - på linje med den populære lekeparken på Bragernes.

Området eies av kommunen, og har i praksis vært en ubenyttet grusplass sentralt på Strømsø i en mannsalder.

- Jeg husker at det var diskusjon om den samme plassen også da jeg var ung, så det er bra at det endelig skjer noe her, kommenterte Ulf Erik Knudsen (Frp).

Forøvrig er plassen vanligvis benyttet til besøkende tivoli, sirkus og noen sporadiske russebuss-arrangementer for russen, men forøvrig stått tom.

Utformingen av den nye aktivitetsparken har som formål å legge til rette for uorganisert aktivitet med et bredt tilbud av aktiviteter, være et sted for større barn å «henge», samt en møteplass for innbyggerne på Strømsø.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">BYAKSEN: </span>Ble fullført mot Drammen VGS med det nye uterommet mellom Strømsø Torg og Bjørnstjerne Bjørnsons gate.</span>
BYAKSEN: Ble fullført mot Drammen VGS med det nye uterommet mellom Strømsø Torg og Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Fullfører «byaksen»

Det er i forbindelse med pågående detaljreguleringer for boligutvikling på Strømsø, at det er avdekket et behov for flere leke- og aktivitetsareal i kommunedel 7, for å tilfredsstille kommunedelplanen sine krav til areal for lek.

Den nye aktivitetsparken er også ment å fullføre den såkalte byaksen, som starter nettopp her og går via Strømsø Torg over til Bragernes.

- Dette området inneholder for lite aktiviteter og møteplasser som binder området videre mot grøntdrag til åsen og offentlige rom i sentrum. Her ligger det et stort potensial i å videreutvikle Byaksen med oppgradering av park- og byrom. Strømsø aktivitetspark vil bli en ny sekvens i byakse-forløpet som skiller seg fra Strømsø torgs urbane karakter i form av en bypark med aktiviteter, heter det i rådmannens framlegg.

Prosjektet har en en estimert kostnadsramme på 32 millioner kroner, og rådmannen vil søke bidrag fra eksterne utbyggere innenfor kommunedel 7 som ikke oppfyller krav til arealer for lek innenfor egne områder.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SIRKUS:</span> Tomten er ofte brukt til omreisende sirkus og tivoli, senest her i oktober.</span>
SIRKUS: Tomten er ofte brukt til omreisende sirkus og tivoli, senest her i oktober.

Marienlyst-utvikling

Det var i gamle Drammen kommune ønskelig at det skulle igangsettes en større plan for utvikling av Marienlystområdet. Dette arbeidet er foreløpig ikke påbegynt, og rådmannen varsler at man vil komme tilbake til en mulig prosess for dette arbeidet i en egen sak.

- Utviklingen av Strømsø aktivitetspark vil etter Rådmannens syn ikke være til hinder for en senere utvikling av Marienlystområdet, uttaler rådmannen.

Rådmannen fremhever at det er viktig at prosjektet iverksettes nå, for å «sikre at pågående reguleringsplaner bidrar til utviklingen av offentlige leke- og aktivitetsområder og at utbyggerne kan pålegges å bidra gjennom fremtidige utbyggingsavtaler».

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">RUSSETREFF:</span> Tomta har også huset en del russetreff med russebuss-kåringer, kickoff og lignende.</span>
RUSSETREFF: Tomta har også huset en del russetreff med russebuss-kåringer, kickoff og lignende.

Tre konsepter

Kommunen har utarbeidet tre ulike konsepter for området, under arbeidsnavnene Lappeteppe, Byparken og Sirkelen.

Aktivitetsparkens mål er oppsummert slik:

- Området skal bli et åpent og hyggelig sted å oppholde seg, og være attraktivt og tilgjengelig for mange brukergrupper – også for de som ikke ønsker å drive med noen spesiell aktivitet – dvs barn og unge som bare vil «henge».

Det er tenkt en etappevis utbygging av området, slik at man kan igangsette en og en fase av utbyggingen. Utvikling av aktivitetsparken vil derfor skje over mange år og i flere faser, og vil omfattes av Strømsø 2030-prosjektet.

Se de tre alternativene i skisseformat i nevnt rekkefølge under:

Powered by Labrador CMS