ET EKTE GJENNOMSLAG: Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg (t.v.) og prosjektsjef Hanne Anette Stormo i BaneNOR konstaterer at det er gjennomslag i togtunnelen gjennom Strømsåsen, veggen mellom bergtunnel og løsmassetunnelen er brutt.
ET EKTE GJENNOMSLAG: Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg (t.v.) og prosjektsjef Hanne Anette Stormo i BaneNOR konstaterer at det er gjennomslag i togtunnelen gjennom Strømsåsen, veggen mellom bergtunnel og løsmassetunnelen er brutt.

– Gjennomslag for togene - og for Drammen

- Et gjennomslag for togforbindelsen til Vestfold, men på sikt også et viktig gjennomslag for Drammens ambisjoner som regionhovedstad.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det sa drammensordfører Monica Myrvold Berg til DRM24 på vei ut fra markeringen av gjennomslag mellom bergtunnel og løsmassetunnel i Strømåsen går.

- Dette trekker i den retningen vi ønsker å utvikle byen. Og med alle de tilhørende prosjektene til BaneNOR vil det bidra til en flott utvikling. Hva de frigitte arealene langs den gamle togtraseen skal brukes til vil vi diskutere nærmere, sier Myrvold Berg.

Bløtkake og cognac er obligatorisk på gjennomslagsmarkeringer.
Bløtkake og cognac er obligatorisk på gjennomslagsmarkeringer.

Lang takkeliste

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo i BaneNOR tok styring og ledelse da drøye hundre gjester overvar gjennomslaget mellom bergtunnel og løsmassetunnel. Rundt to og et halvt år etter at daværende samferdelsminister Jon Georg Dale fyrte av den første salven sør i Kobbervikdalen.

Hun takket BaneNOR, Drammen kommune, entrepenører, konsulenter, spesialister og andre som har bidratt til gjennomføringen av prosjektet. På tidsplan og budsjett tross covid-pandemi og andre hindringer. De eneste som ikke var til stede, men som alikevel ble takket, var naboene til anlegget. Men nå er de verste prøvelsene over og opprydding og pynting gjenstår.

Og prosjektsjef Stormo kunne fortelle at alt går etter planen og prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal stå ferdig i august 2025. Nytt og moderne dobbeltsporet til Vestfoldbane vil gjøre det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg – og to tog i timen mellom Skien og Oslo. BaneNOR legger ned planoverganger der de bygger nytt spor og øker sikkerheten. Utviklingen bidrar til at folk kan bo der de vil og arbeide der de må.

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane NOR delte ut ros og lovord til et lydhørt publikum på gjennomslagsmarkeringen i løsmassetunnelen.
Prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane NOR delte ut ros og lovord til et lydhørt publikum på gjennomslagsmarkeringen i løsmassetunnelen.
Løsemassedriverens skytshelgen har bidratt til vellykket fremdrift.
Løsemassedriverens skytshelgen har bidratt til vellykket fremdrift.

Heftige runder

Foruten syv kilometer nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen omfatter prosjektet også ombygging av Drammen stasjon med seks spor til platform, ny bybru i samarbeid med Drammen kommune og nedstenging av togparkering på Skamarken og Sundhaugen. Samt frigjøring av eksisterende togtrase for Vestfoldbanen. Hun takket også Drammen kommune for løsningsorienterte resultater uten å gå i detalj rundt til tider heftige meningsutvekslinger om punkter underveis.

Når jernbanebyen og knutepunktet Drammen nå gjennomgår en revolusjon er det som et resultat av en tverrpolitisk enighet på riksplan om å satse på InterCity, et triangel med dobbeltspor rundt Oslo.

Allerede i 2013/2014 ble de innledende arbeidene gjort med utredninger og innspill. Rundt 2016 ble Drammen presentert for planer og alternativer på folkemøter. Debatten var til tider svært intens og mange fikk sine pass påskrevet. Når nå lastebiltrafikken har stilnet, togtraseene er lagt under jorden eller i tunnel og nye friarealer blir synlige, ja da er mange begeistret for nye muligheter.

Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale fyrte av den første salven i den nye tunnelen i desember 2019.
Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale fyrte av den første salven i den nye tunnelen i desember 2019.
Datastyrte borerigger med laserpresisjon sørget for å holde tunnelen på riktig kurs.
Datastyrte borerigger med laserpresisjon sørget for å holde tunnelen på riktig kurs.
Rundt 10 kilometer tunnel er sprengt ut i drammensgranitten hovedløp og servicetunneler.
Rundt 10 kilometer tunnel er sprengt ut i drammensgranitten hovedløp og servicetunneler.
Prosjektleder Lise Backer i BaneNOR guider DRM24 inn i løsmassetunnelen som er gravd ut innvendig i et støpt sementrør inne i et sandtak.
Prosjektleder Lise Backer i BaneNOR guider DRM24 inn i løsmassetunnelen som er gravd ut innvendig i et støpt sementrør inne i et sandtak.
Drammen Havn har mottatt rundt en million tonn stein fra tunneldriften til utfylling av nytt havneareale.
Drammen Havn har mottatt rundt en million tonn stein fra tunneldriften til utfylling av nytt havneareale.
Powered by Labrador CMS