UTSATT BELIGGENHET: Richard Veum, på solsiden av huset i Lierbakkene 43, som i vegvesenets planer om ny E134 ligger på taket av firefelts motorvei og tunnelinngang.
UTSATT BELIGGENHET: Richard Veum, på solsiden av huset i Lierbakkene 43, som i vegvesenets planer om ny E134 ligger på taket av firefelts motorvei og tunnelinngang.

Kan få firefelts motorveitunnel rett under huset:
- Håper de kan flytte tunnel-inngangen!

Denne uka våknet småbarnsfamilien i Reistadlia opp til planene om motorvei rett «inn stuevinduet». Nå går eiendommens beboere en heller usikker fremtid i møte.

Publisert Sist oppdatert

LIER: - Vi har ennå ikke helt tatt det innover oss, og håper de endrer planene, sier Richard Veum i Lierbakkene 43, barndomshjemmet som i Statens Vegvesens demonstrasjonsvideo om den nye veiforbindelsen E134-E18 i Lier, ligger rett over planlagt tunnelinngang i Reistadlia.

Richard Veum (38) viser DRM24 rundt på tomten til Lierbakkene 43, en restaurert hvit enebolig snaue hundre meter sør for den store rundkjøringen i Reistadbakkene. Med panoramautsikt over Lierdalen, vestvendt og med kveldssol inn på en stor terrasse. Og en flott boltreplass utenfor en skjermet underetasje.

Her bor eiendomsmegler Richard med kone og tre små barn. De har lenge fulgt med i planene rundt ny veiforbindelse E18-E134, men håpet at andre steder enn akkurat her ville bli valgt.

Denne uken fikk de en ubehagelig overraskelse da de så visjonsvideoen Statens Vegvesen hadde laget: Den nye firefelts motorveien går inn i to tunnelløp rett under huset deres.

Fra vegvesenets presentasjonsvideo - Veumfamiliens hus markert med rød sirkel.
Fra vegvesenets presentasjonsvideo - Veumfamiliens hus markert med rød sirkel.- Jeg er vokst opp med utsikt og nærhet til motorveien. Men at det nye forbindelsen til E134 ville komme så nær, ja det var en overraskelse. Vi har ikke hatt troen på at dette traséalternativet vil bli valgt og anerkjenner det fortsatt ikke som det beste alternativet mellom Dagslett og E-18.

- Jeg håper vi nå kommer i en dialog med vegvesenet og kommunen så vi får en løsning der vi slipper å flytte. Men foreløpig må vi bruke litt tid på å la dette synke inn, sier Richard Veum.

Her på jordene overfor E18 i Lierbakkene har Richard Veum hatt oppvekst og lekeplass. Nå håper han motorveiplanene endres så han og familien kan bo i barndomshjemmet.
Her på jordene overfor E18 i Lierbakkene har Richard Veum hatt oppvekst og lekeplass. Nå håper han motorveiplanene endres så han og familien kan bo i barndomshjemmet.

Tette bånd

Veum har vokst opp i huset og brukt området som lekeplass og jordene på nordsiden som en flott akebakke. Nå står dette i fare for å forsvinne.

- Vi har tette bånd til dette huset og området. Og om vi må flytte og får erstatning er det ikke noe som kan bøte på båndene som brytes. Og å finne hus i nærheten som har disse kvalitetene er ikke lett. De to eldste barna forstår hva som kan skje, yngste sønn er foreløpig for ung til det.

- Vi har litt tid på oss og vil bruke den tid og krefter som trengs for å finne løsninger vi kan leve med. Skulle det bli til at denne løsningen blir valgt håper vi i alle tilfeller at det blir prioritert støyskjerming både på ny trasé og eksisterende motorvei, sier Veum.

Richard Veum overtok huset etter sine foreldre i 2007. Siden overtagelsen er det pusset opp etter familiens ønsker og behov. Nå står femkløveret foran en lang og utfordrende reise som de ikke hadde forestilt seg, men som de neppe slipper unna.

Slik kan det planfrie krysset for koblingen av firefelts forbindelse E134-E18 bli nedenfor rundkjøringen i Reistadbakkene.
Slik kan det planfrie krysset for koblingen av firefelts forbindelse E134-E18 bli nedenfor rundkjøringen i Reistadbakkene.
Slik så det aktuelle kryssområdet ut i september i fjor.
Slik så det aktuelle kryssområdet ut i september i fjor.

Kommunedelplan 1. etappe

Lier og Asker kommuner har nå fått forslag til kommunedelplanen til behandling, første trinn i beslutningsprosessen som prosjektet må igjennom.

- Vi håper kommunedelplanene som klarlegger de store linjene blir vedtatt kommende høst. Så vil det bli fremmet reguleringsplaner som legger mer detaljerte føringer for de forskjellige delene av prosjektet. Det er erfaringsmessig en lenger prosess, men vi håper og tror dette vil være avklart høsten 2024. Så skal det blant annet avklares finansiering, inkludert bruk av bompenger, som trolig får grønt lys i 2025, forteller prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen til DRM24.

- Når det gjelder totalentrepriser så legger vi ut grunnlaget for dette så snart vi kan etter at vi har de nødvendige vedtak i Stortinget. Så tar det minst ett år fra vi legger ut, til den valgte entreprenøren er klar til å bygge. Vi satser på byggestart i 2026.

Prosjektleder Nils Brandt (t.v.) har hatt det tilsynelatende endeløse prosjektet som en av sine oppgaver i årevis og tålmodig forklart utålmodige liunger hvorfor det tar så lang tid. Her fra et folkemøte mars 2017.
Prosjektleder Nils Brandt (t.v.) har hatt det tilsynelatende endeløse prosjektet som en av sine oppgaver i årevis og tålmodig forklart utålmodige liunger hvorfor det tar så lang tid. Her fra et folkemøte mars 2017.

Mange faktorer

Om godkjenningprosessen for veiprosjektet tar tid, sitter ikke planleggerne og tvinner tommeltotter. En rekke konkrete problemstillinger er tatt opp og vil bli belyst for nærmere avklaring:

  • Lengden på tunnelen tilsier at det må bygges et tverrslag for å få en effektiv tunnelfremdrift. Ideelt sett bør et tverrslag ligge rundt midten av tunnelen. Det kan bety at de tidligere planer om tverrslag i Gullaugfjellet der det ble bygget en undergang og rundkjøring, ikke lenger er aktuelle.
  • Avstanden mellom den foreløpig planlagte tunneltrase og Skapertjern og molybdengruvene i Sørumåsen, er så stor at det neppe vil bli noe problem. Imidlertid er fjellgrunnen i åsen så porøs og gjennomtrukket av vann at tettingen av tunnelen må vies spesiell oppmerksomhet.
  • Trase og stigning på tunnelen tilsier at anlegget vil gå 40-50 meter over togtunnelen Lier-Asker. Det er sikkerhetsmessig ikke noe problem. Men det kan hende sprenginger på denne delen blir underlagt spesielle restriksjoner.
  • Tunnelinnslaget slik det foreløpig er tenkt, ligger litt sør for rundkjøringen midt i lokalveien Reistadbakkene. Det vil bli vurdert å flytte og tilpasse dette. Kryssplanene er ikke fastlåst og det vil bli vurdert å legge E134 under E18. Her vil grunnforholdene i krysningsområdet spille inn i vurderingene.
  • Tunneldriften vil bety utkjøring av store mengder steinmasser. Det er spørsmål som vil bli tatt opp og avklart med entrepenører når den tid kommer. Tunnelutløpet ved Daueruddalen byr på så spesielle utfordringer at utkjøring av masser derfra er lite aktuelt. Å bli kvitte steinmassene blir neppe noe problem. Drammensdistriktet er og vil være i en aktiv utbyggingsfase der stein er etterspurt vare.
Powered by Labrador CMS