PANORAMAUTSIKT: Fire kraner troner over byggeplassen til sykehuset med det som må være eksklusiv utsikt ut over Drammensfjorden.
PANORAMAUTSIKT: Fire kraner troner over byggeplassen til sykehuset med det som må være eksklusiv utsikt ut over Drammensfjorden.

Kranedans på sykehusets tak:
Byggekranenes inntogsmarsj versjon 2.0

Et utvalg fra byggekranenes toppdivisjon spiller nå en svært viktig rolle når det nye sykehuset reiser seg over bakkeplan - og de symboliserer en lenge savnet byutvikling for Drammen.

Publisert Sist oppdatert

BRAKERØYA: Det kan virke som en evighet siden, men for drøye to tiår tilbake var Drammen i en utviklingsbakevje og slet med selvbildet.

Lokalavisredaktører innførte uoffisielt forbud mot å refererE til utrykket «Bedre med en dram i timen…» og opphavsmannen gikk i eksil. Men i kulissene jobbet det sterke krefter og byen fikk omsider stumpen i gir:

Industrinostalgikerne døde ut og Grønland ble forvandlet fra forlatt industri til moderne bydel. Ypsilon erstattet tårnbygningene som det nye foretrukne fotomotivet. Internasjonale byutviklingspriser ble hentet hjem og hengt opp i rådhuset.

Byggekranenes sterke symbolikk

Men akk, prosjektene ble fullført men ikke fulgt opp av nye prosjekter og signalbygg. Luften gikk ut av selvbildet, et assosiert utvalg havarikommisjoner og idemyldringer kom og gikk.

Sakte ble det staket ut en kurs og formulert et tverrpolitisk folkekrav: Noen måtte tråkke på gassen for byutvikling – vi måtte få byggekranene tilbake!

Og nå har byggekranene vendt tilbake. Et utvalg enkeltprosjekter har reist seg over bakkeplan og flere er i anmarsj.

Og over alle dem alle (i hvert fall foreløpig) troner nå byggekranene for det nye sykehuset på Brakerøya. 92 meter på det høyeste, luftige arbeidsplasser og en avgjørende innsatsfaktor i byggingen av det som bli en helt ny helsebydel. Og neste år får de selskap av tekniske artsfrender som skal bygge Drammen Helsepark.

Avgjørende for logistikken

Byggekran nummer fire ble nylig reist på byggeplassen for sykehuset. Det ble den høyeste, ragende 92 meter over bakkeplan.

Men i kran- og anleggskretser er det en annen høyde som teller mer: Krokhøyden, kranens effektive heisehøyde. Den knall orange Potain-kranen som troner øverst, kan løfte opp til 88 meter.

- Byggekranene er helt avgjørende for effektiv og sikker framdrift i byggingen. De er motorveiene for transport av byggematerialer og verktøy til og fra de forskjellige byggene. De er helt avgjørende for logistikken på byggeplassen, sier Øystein Aas, prosjektleder og nøkkelperson i byggherreorganisasjonen.

Nå er fire byggekraner i aksjon på byggeplassen. Neste år vil det komme en høy kran til, senere kommer flere ettersom byggeprosessen skrider fram og behovet oppstår, bl.a. når psykiatribyggene skal bygges. Mange av dem vil stå fram til sykehuset ferdigstilles i løpet av første halvår 2025.

Kranenes kontrollsentral

Tomas Groeneweg er montasjeleder i firmaet Kranor som blant annet leverer kraner og har ansvar for sikkerhetssystemet SMIE.

- Kranparken utstyres med kollisjonssikring, et system som gjør at kranene kommuniserer opp mot en sentral. Sensorer og annet måleutstyr forteller om kranenes posisjoner, svingbevegelser og andre data i sanntid. Denne kontrollsentralen stopper kraner som måtte komme på kollisjonskurs før det skjer uhell.

ARBEIDER PÅ TOPPEN: Tomas Groeneweg er montasjeleder i Kranor og en dem som kan observeres i arbeide på toppen anleggskranene.
ARBEIDER PÅ TOPPEN: Tomas Groeneweg er montasjeleder i Kranor og en dem som kan observeres i arbeide på toppen anleggskranene.

Groeneweg havnet i bransjen som følge av nysgjerrighet og tilfeldigheter, men angrer ikke et sekund.

- Jeg har ikke problemer med høyden, konsentrerer meg om jobben og følger alle sikkerhetsregler. Dette arbeidet krever at man er rolig under press. Oppdraget med kranene på sykehustomten er en av de største jobbene vi gjør og jeg gleder meg til å følge den hele veien, sier Groeneweg.

Og for de som lurer på kranførerne hverdag: De klatrer opp og ned med tre timers arbeidsøkter, toalettbesøk før oppturen er en del av prosedyren, kranene har lynavledere og når stormkastene kommer er det stopp i arbeidene.

Powered by Labrador CMS