Lanserer områdeplan for å øke bokvaliteten i havneområdet

De nye samarbeidspartiene planlegger en rekke tiltak for å ruste opp gamle Strømsø mellom Strømsøbrua og Rundtomkrysset.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Planen ble gjort kjent i forbindelse med budsjettbehandlingen som omhandler utbygging og samferdsel for 2020.
- Dessverre har området over lengre tid blitt neglisjert og har utviklet seg til å bli ett område med lave levevilkår, heter det i et verbalpunkt som omhandler planene.

Politikerne har nå bestilt en områdeplan for hele området, rammet inn av Telthusgata i vest, krysset på Rundtom i Øst og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i sør, som skal sees i sammenheng med områdeplanen for Tangenkaia.

Utfordringer og muligheter

Ap's gruppeleder i Drammen, Eivind Knudsen, forteller til DRM24 at området har mange store utfordringer knyttet til boligsituasjonen.

- Det er et område i byen hvor mange lever i fattigdom, og opplever både stor fraflytting og tilflytting, med lite faste bomiljøer.

Samtidig ser han store utviklingsmuligheter i området som kan gjøre det mer attraktivt å bo her.

- Det er mange spennende kvartaler som kan videreutvikles. I dag er det ingen åpne møteplasser, sier Knudsen.

Grønne lunger og møteplasser

Tordenskiolds gate som er hovedgjennomfartsåren i bydelen, har nylig blitt rustet opp med nye og brede fortauer og bussholdeplasser i forbindelse med gatas status som kollektivtrasé. Skateparken under motorveibrua er et annet område som kommunen fra før har lagt ned betydelige investeringer i.

I tillegg til planene som allerede foreligger for Tangenkaia, vil politikerne nå gjennomføre disse tiltakene i øvrige deler av gamle Strømsø:
- Åpne flere gater for lek, samspill og byliv
- Øke bokvalitet og områdets attraktivitet
- Sikre myke trafikanter
- Sikre verneinteresser
- Etablere grønne lunger og møteplasser
- Løse utfordringene med gjennomfartstrafikk,
- Legge til rette for forsiktig fortetting ved «infill prosjekter»
- Binde bydelen sammen med planlagt byutviklingsprosjekt på Tangen Brygge

Vil søke om statlige midler

Foreløpig er ikke det ikke utarbeidet noen tidsplan for når prosjektet skal iverksettes eller være fullført. Men å få finansieringen på plass, bør være fullt mulig, mener Arbeiderpartiet.

- Det er mange planer som skal vedtas i den nye kommunen, men områdesatsingen vi har gjennomført i Fjell 2020-prosjektet viser at det er mulig å få til med en kombinasjon av kommunale og statlige midler.

- Det vil derfor være naturlig å søke staten om områdemidler når vi skal sende inn en ny søknad om dette, og vi ser på dette området som viktig å prioritere nå, sier Knudsen.

LES OGSÅ: Klart for Arena Fjell - bydelens nye hjerte og storstue

TRAFIKKBELASTET: Tordenskioldsgate, som også er skolevei for mange barn. (ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)
TRAFIKKBELASTET: Tordenskioldsgate, som også er skolevei for mange barn. (ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24
VIL FORVANDLES: Området fra Tangenkaia og opp mot motorveibrua, spesielt ned mot vannet, vil bli gjenstand for omfattende byutvikling de neste årene. (ARKIVFOTO: NILS J. MAUDAL)
VIL FORVANDLES: Området fra Tangenkaia og opp mot motorveibrua, spesielt ned mot vannet, vil bli gjenstand for omfattende byutvikling de neste årene. (ARKIVFOTO: NILS J. MAUDAL)
Powered by Labrador CMS