SIER NEI TIL BOM: Drammens ordfører er programforpliktet til overholde kontrakten med velgerne, og taler samferdselsministeren midt i mot.

Ordføreren står på sitt etter bom-refs:
- Vår oppskrift er den riktige

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) og den politiske posisjonen i Drammen gikk til valg på et bomfritt Drammen, og understreker at det er uaktuelt å endre kurs etter at Buskerudbyen fikk søknaden om byvektsavtale i retur.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Tvert imot tar Monica Myrvold Berg, Buskerudbyens øverste politiske leder, nå til orde for at Buskerudbyen bør bli en nasjonal pilot for «nye måter å nå nullvekstmålet på».

– Vi mener vår oppskrift er den nye og mer bærekraftige måten å tenke by- og tettstedsutvikling på. Vi ønsker å bli et nasjonalt pilotområde for nye måter å nå nullvekstmålet på, og legger ikke den ambisjonen på hylla, uttaler Myrvold Berg fredag på Buskerudbyen.no.

– I tillegg har vi allerede gjort det regjeringen selv legger opp til nå – kutte kostnader, og sørge for å få mer igjen for pengene, legger hun til.

Statsråden peker på bom

Lokalt forhandlingsgrunnlag om byvekstavtale ble sendt samferdselsdepartementet før påske, men torsdag kom et foreløpig avslag, hvor samferdselsministeren i sitt svar pekte på at Buskerudbyen også bør ha et alternativ til bypakke som inkluderer bompenger.

I møtet mellom ministeren og den politiske ledelsen i Buskerudbyen i november ble det gjentatt at bompenger ikke er et krav for å få byvekstavtale, men nullvekstmålet må nås.

Beregninger fra anerkjente fagmiljøer i TØI og Asplan bekrefter at Buskerudbyen når nullvekstmålet også fremover uten bompenger med tiltakene som foreslås. Transportberegningene er gjort med de modeller og tallgrunnlag som staten krever.

– I Buskerudbyen har vi allerede utredet en løsning med bommer. Den het Buskerudbypakke 2. Nå er politikerne i alle kommunene og Viken enige om at vi ønsker å nå nullvekstmålet på mer bærekraftig vis uten dyr veibygging og bommer, og det viser beregningene at vi vil klare, sier Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for bekreftelsen om at Buskerudbysamarbeidet fortsatt får belønningsmidler.

– Vi skulle selvsagt gjerne ha fått et annet svar, men er tross alt glad for at ministeren skriver at han er klar for å vurdere en byvekstavtale igjen om en stund. Jeg oppfatter på ingen måte at døren er lukket for oss, sier Myrvold Berg

Buskerudbyens nye oppskrift

Buskerudbyen er det eneste byområdet som går for en byvekstavtale uten bommer. Men går til gjengjeld for en helt annen løsning enn de andre byene.

  • Det foreslås ingen veiprosjekt som ville ført til økt trafikkvekst
  • Det unike fortrinnet med ti jernbanestasjoner skal utnyttes bedre. Jernbanen skal styrkes som ryggrad i kollektivtilbudet.
  • Mye har skjedd når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling på samferdselsområdet de siste årene. Det vil Buskerudbyen dra nytte av.
  • Bærebjelken blir fortsatt det som har hatt effekt til nå: Knutepunktutvikling, et godt busstilbud, parkeringstiltak og satsing på sykkel og gange.
  • Kostnadene er redusert med ti milliarder kroner fra tidligere planer. Buskerudbyen legger opp til å matche staten 50/50 gjennom prioriteringer i egne budsjetter.

Større økonomiske muskler nødvendig

Buskerudbysamarbeidet har fått rundt 100 millioner kroner i året i statlige belønningsmidler for å gjøre busstilbudet bedre, billettene billigere, bygge pendlerparkeringer og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. Men Buskerudbyen trenger mer forutsigbarhet og noe større økonomiske muskler.

Ifølge SSB blir det 30.000 flere innbyggere frem mot 2050. Trafikken kommer til å vokse uten nye tiltak. Det vil få konsekvenser for klima, fremkommelighet, transportkostnader og næringslivet.

Politikerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg og Viken er enige om at det derfor er helt avgjørende å få på plass en byvekstavtale snarest mulig.

Powered by Labrador CMS