VIL UTSETTE: Nei til Bomring ved Anders Bomring mener de må få nye budsjettmessige konsekvenser på bordet før avgjørelse.
VIL UTSETTE: Nei til Bomring ved Anders Bomring mener de må få nye budsjettmessige konsekvenser på bordet før avgjørelse.

Skjebnedag i barnehagesaken: Foreslår utsettelse

Nei Til Bomring har sendt inn forslag om å utsette nedleggelses-vedtaket til etter kommunestyret har fått behandlet virkningene av statsbudsjettet for 2022.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det er gruppeleder Anders Lunde, som også sitter i Hovedutvalget for Oppvekst og Utdanning, som har sendt inn sitt forslag til vedtak.

- Det kan være grunn til å utsette saken til de endelige rammene for kommunens budsjetter er kjent og vedtatt, i tråd med forslaget, uttaler Lunde.

Det store antall henvendelser i saken om barnehagene fortjener også en grundig gjennomgang av hovedutvalgets medlemmer, uttaler Lunde til DRM24.

- Hva er de personlige og økonomiske kostnadene ved flytting av Gul avdeling? Hvor lang tid vil det ta å bygge om, og hvor mye tilpasning må gjøres? Er de tapte leieinntektene til Nedre Eiker kirke tatt i betraktning om Stensethalléen barnehage legges ned? Hvordan påvirker andelen som flytter fra enebolig til leilighet på Konnerud barnehagebehovet?

- Disse spørsmålene som innbyggere, nærutvalg og FAUene har sendt politikerne, og andre, fortjener en god gjennomgang hvor man ikke forhaster seg. I hvert fall ikke når de endelige rammene for programområdet kan påvirkes av statsbudsjettet, som ikke var vedtatt før etter kommunestyret fattet sitt budsjettvedtak.I den behandlingen kan det også dukke opp andre momenter som ikke var kjent når budsjettet for Drammen ble behandlet, uttaler Lunde.

Posisjonspartiene vil ifølge utvalgsleder Cathrin Janøy slutte opp om rådmannens forslag til nedleggelse, som også vil være rådmannens innstilling til vedtak.

Følg behandling av saken direkte her: