TVERS OVER FJORDEN: Undervannsledningen ble festet på land ved Solumstrand, mens fjorden var sperret for båttrafikk. Etter rundt 12 timer nådde mannskapene Drammen havn og Odden ved sykehustomten.
TVERS OVER FJORDEN: Undervannsledningen ble festet på land ved Solumstrand, mens fjorden var sperret for båttrafikk. Etter rundt 12 timer nådde mannskapene Drammen havn og Odden ved sykehustomten.

Vellykket «Operasjon Sjøledning»

Ubemerket for de fleste, i ly av mørke og tåke, ble tirsdag den første av tre sjøledninger fem kilometer lange, lagt tvers over Drammensfjorden for sikring av avløp for det nye sykehuset og kommunal vanndistribusjon.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det nye sykehuset på Brakerøya og naboen Drammen Helsepark vil etter hvert utgjøre en ny bydel.

Virksomhetene må løse avløpssituasjonen og det gjøres ved en undersjøisk ledning tvers over Drammensfjorden til renseanlegget på Solumstrand.

Drammen kommune som har ansvar for å legge til rette for infrastrukturen rundt sykehus og helsepark, har hengt seg på avløpsprosjektet. Kommunen har derfor bestilt to spillvannsledninger og en vannledning for å sikre forsyning og distribusjon av vann fra Glitre og Røysjø, og frakt av spillvann fra sykehuset til Solumstrand renseanlegg.

Siden i sommer er de sorte rørene blitt skjøtet sammen på et midlertidig verksted på Gullaughalvøya. De flytende ledningene er lagt i lange sløyfer fra verkstedet og ut Drammensfjorden - til forundring og spekulasjoner fra lokalbefolkningen som har lansert fantasifulle teorier om oljelenser og sjøormer.

Nå i høst er den første av sjøledningene ferdig, en vannforsyningsledning.

For å gi plass i fjorden til neste ledning i prosjektet, ble den tirsdag tauet tvers over Drammensfjorden og senket.

Nøye planlagt trase

Tirsdag morgen ble indre del av Drammensfjorden stengt etter avtale med Drammen havn, og de rette sjøsikkerhetsmyndigheter. En lastebåt til tømmerterminalen på Lierstranda var den siste som slapp inn før ferdselsforbudet inntraff.

Den sorte sjøledningen med betongvekter som klemmer på oversiden, ble deretter tauet fra Gullaughalvøya, tvers over fjorden. Den ene enden ble forankret til land i en liten bukt mellom friluftsområdet på Solumstrand og gassanlegget, mens et provisorisk anleggsområde tett ved Svelvikveien fungerte som basecamp for transport og senkeoperasjonen, som var overlatt selskapet Dykkerteknikk.

Tidlig ettermiddag var ledning, mannskap og båter i rett posisjon og det ble koblet på vannforsyning inn i ledningen. Ettersom ledningen ble fylt med vann sank den mot bunnen, godt hjulpet av de tunge forhåndsmonterte vektene.

Lars Rune Hagen i Dykketeknikk styrte kranen som slapp vann inn i ledningen så den kunne synke.
Lars Rune Hagen i Dykketeknikk styrte kranen som slapp vann inn i ledningen så den kunne synke.

GPS-presisjon

To følgebåter hadde som oppgave å styre ledningen inn i en på forhånd nøye planlagt trase markert av GPS-posisjoner. Dypeste punkt i traseen var cirka 80 meter.

Mørke, regn og tåke innhyllet operasjonen, men med nøyaktig planlegging og GPS var ikke det noe problem. Det operasjonsledelsen fryktet mest var vind, men her ble de velsignet med rolige forhold.

Tidlig tirsdag kveld nådde båter og mannskap Drammen havn og Odden utenfor sykehuset, der ledningen nå venter på permanent oppkobling mot land.

Når den første av ledningene nå er på plass startet montering av de andre, som blir tauet og senket på plass i tilnærmet samme trase.

SJØFARTSINSPEKTØR PÅ PLASS: Denne selen tok del i operasjonen tirsdag.
SJØFARTSINSPEKTØR PÅ PLASS: Denne selen tok del i operasjonen tirsdag.
Powered by Labrador CMS