Statsbudsjettet: Advarer mot store kutt i veimidlene

- Folks behov for ny vei forsvinner ikke med økonomiske opp- og nedgangstider, uttaler NAF. De har fire krav til regjeringen i statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: NAF mener det er viktig at regjeringen ikke skjærer ned på pengebruken på samferdsel.

- Penger brukt på samferdsel er investering i varig infrastruktur og må ses på i en større sammenheng enn fra et budsjettår til et annet, sier Handagard.

Samtidig påpeker medlemsorganisasjonen at situasjonen krever at samferdselsbudsjettene brukes på en slik måte at vi får mest vei for pengene og unngår massive økninger i bompenger i årene fremover.

- Kostnadene for bilistene skyter i været for hvert nye gigantprosjekt som vedtas. Bompengesystemet er ikke bærekraftig. Staten må ta regningen for viktige infrastrukturprosjekter som kommer hele samfunnet til gode, sier Handagard.

Må holde vedlikeholds-løfte

NAF mener en kraftig satsing på vedlikehold er nødvendig i årene fremover. Uten det oppfyller ikke for regjeringen sine løfter fra Hurdalsplattformen. Her loves både rasrikringsmidler og fylkesvei-løft.

- Trygge og godt vedlikeholdte hverdagsveier er viktig for folk. Regjeringen må ikke gå tilbake på disse løftene løftene nå, sier Handagard.

NAFs krav til Regjeringen:

  • Regjeringen må garantere nok midler til vedlikehold av eksisterende veier slik at etterslepet på vedlikehold tas igjen. Dette gjelder både riks- og fylkesveier. I dag spises mye av vedlikeholdsbudsjettene opp av tunellsikringsmidler og potten må økes.
  • Øke budsjettene som er øremerket ras- og skredsikring slik at flere strekninger kan bli trygge. Raskere klima- og nedbørsendringer betyr at ras- og skredsikring må trappes opp.
  • Ikke gå tilbake på allerede igangsatte prosjekter der utsettelse vil føre til at store summer er forsvunnet i planlegging og prosjektering. Vi vil ikke tilbake til start- og stopp-politikken fra tidligere tider.
  • Prioritere strekninger som kan fornyes og oppgraderes, og strekninger med behov for møtefri vei. Økt gjenbruk av eksisterende veier kan gi flere oppgraderte strekninger uten flere dyre bompengefinansierte prosjekter .
Powered by Labrador CMS