Sterk oppgang i boligprisene i april - men ikke i Drammen

Boligprisene steg i snitt med 1,2 prosent, men Drammen har svakest prisutvikling i landet med en nedgang.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 7,2 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.763.894 kroner ved utgangen av april.

- Boligprisene steg med 1,2 prosent i april, noe som ga en sterk oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Med et godt lønnsoppgjør både i fjor og i år er det ikke unaturlig at boligprisene tilpasser seg denne kjøpekraftsforbedringen. Vår vurdering er at dette i kombinasjonen med synkende fullføring av nye boliger er det som forklarer mye av den sterke utvikling nå, sier han.

Drammen svakest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Asker/Bærum og Kristiansand m/omegn hvor prisene steg med 1,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 10 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med en oppgang 4,7 prosent.

- Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder. Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

Vårflommen er her

I april ble det solgt 9.942 boliger i Norge, noe som er 42,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.Så langt i år er det solgt 30.730 boliger i Norge, noe som er 4,3 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I april ble det lagt ut 10.881 boliger for salg i Norge, noe som er 11,9 prosent flere enn i samme måned i 2023. Så langt i år er det lagt ut 32.347 boliger for salg i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.

- Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i april, og vi har i april hatt en skikkelig vårflom i boligmarkedet, sier Lauridsen.

- Antall solgte og lagt ut ligger nå godt over både 2022 og 2023.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i april ned fra 56 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 105 dager.

- Regjeringens timing er elendig

Den siste måneden har regjeringen varslet en rekke nye reguleringer av boligmarkedet.

- Timingen på flere av forslagene er elendig. Det mest radikale er forslaget fra kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp) om å gi kommunene mulighet til å kreve at boligene som bygges skal være borettslag, alternative boligmodeller eller utleieboliger for evig tid, forteller Lauridsen.

- Dette forlaget vil svekke boligbyggingen i Norge ytterligere. Og det i en tid hvor boliginvesteringene har det kraftigste tilbakeslaget på mange tiår. Det store fallet i antall sekundærboliger de siste årene i kjølvannet av regjeringens massive økning i formueskatten, viser hvor følsomt boligmarkedet er for politikk-endringer. Sande bør legge forslaget i skuffen umiddelbart, sier Lauridsen.

- Regjeringen bør tenke seg nøye om før de vedtar reguleringer som hemmer byggingen av nye boliger i Norge. De risikerer bare å gjøre en vanskelig situasjon i byggenæringen enda vanskeligere. Hvis de vil gjøre boligmarkedet og boligbyggingen en tjeneste så er bør de heller avskaffe utlånforskriften og gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak i revidert statsbudsjett nå i mai, avslutter Lauridsen.

Powered by Labrador CMS