DØDSULYKKE: Her fra Bragernestunnelen tidligere i år.

Ta vare på deg selv og dine medtrafikanter i sommer - vi har ingen flere å miste

MENINGER: Inngangen til sommerferien starter med 4 drepte i trafikken i Buskerud fylke. Det er 4 for mange. Nå går vi inn i det som er høysesongen for trafikkulykker, sommeren.

Foreløpige tall for første halvår av 2024 viser 38 drepte i trafikken i Norge. Det er flere enn på samme tid i fjor. Alvorlige trafikkulykker er en av våre store folkehelseutfordringer som rammer mange personer hvert år. Bak disse tallene er det personer med familie, venner, kollegaer og andre nære som for alltid har mistet noen de er glad i.

I Norge gjøres det en omfattende jobb med å kartlegge dødsulykkene på veiene. Derfor vet vi at de viktigste årsakene til trafikkulykker er fart, rus og uoppmerksomhet. Vi vet også at fysiske tiltak har god effekt, spesielt når det gjelder å begrense skadeomfanget når ulykken først inntreffer.

Dessverre ser vi at mange også tar stor risiko i trafikken. Overmot og risikoatferd i trafikken er utfordringer vi ikke kan bygge oss ut av – vi må aktivt arbeide med atferdsendringer.

I det holdningsskapende arbeidet fokuserer vi ofte på de mest sårbare blant oss, som barn og unge. Nå viser imidlertid ulykkesstatistikken at vi må rette mer oppmerksomhet og innsats inn mot de voksne trafikantene som i mange tilfeller har hatt førerkort i mange år og er erfarne trafikanter.

Vi ser at de drepte og hardt skadde hovedsakelig er menn, og flertallet av dem er i aldersgruppen fra 45 år og eldre. I de fleste ulykkene er ett kjøretøy involvert, men det er også mange møteulykker. MC utgjør en uforholdsmessig stor andel av disse ulykkene. 6 av de 10 trafikkdrepte på landsbasis i mai 2024 kjørte MC.

Men det aller viktigste er å forhindre at ulykken skjer. Derfor er det så viktig at vi også har fokus på forebygging av ulykker gjennom innsats rettet mot trafikantenes atferd og økt bruk av kontrolltiltak.

Vi som skriver dette innlegget, er alle medlemmer i Trafikksikkerhetsforum Buskerud. Forumet består av offentlige myndigheter og ideelle aktører som jobber med trafikksikkerhet året rundt. Vi er bekymret for de siste årenes negative tendenser i trafikksikkerhetsutviklingen. Skal vi nå målet om at ingen skal bli drept i trafikken i Buskerud må vi ta i bruk alle gode krefter for å stoppe den negative utviklingen, slik at alle kommer seg trygt hjem.

Vi ønsker ikke å rette en pekefinger til deg som trafikant, men heller komme med en vennlig oppfordring om å ta det rolig i sommertrafikken. Vi har ingen flere å miste!

God sommer!


Av
Knut André Svensbråten, leder for Trafikksikkerhetsforum Buskerud, Buskerud fylkeskommune Tove Hofstad, Buskerud fylkeskommune Tonje Enersen, Buskerud fylkeskommune, Andreas Kagiavas Torp, Ringeriksregionen, Sunni Grøndahl Aamodt, Ringeriksregionen, Øystein Morten, Kongsbergregionen, Vebjørn Aasand Seljord, Kongsbergregionen, Solveig Vestenfor, Hallingdalsregionen, Gro Ryghseter Solberg, fylkesdirektør for samferdsel i Buskerud, Nina Gjervik, regionleder i Trygg Trafikk Buskerud, Karin Madeleine Devilleé Walin, Utrykningspolitiet Sør, Henning Ødegaard Johansen, Sør-øst-politidistrikt, Terje Bekker, seksjonssjef i Statens vegvesen, Anders Olav Thune Hagerup, seksjonssjef i Statens vegvesen

Powered by Labrador CMS