MENINGER: Christian Evenshaug
Leder, Utdanningsforbundet i Drammen

Tendensiøs fremstilling om lærerstreiken

Vi mener KS ikke har det mandatet de sier de har om nedprioritering av lærere, skriver leder av Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug.

MENINGER: Drm24.no publisererte tirsdag en sak om regjeringens beslutning om å stoppe lærerstreiken der kun KS sitt syn på lærerstreiken blir fremført. Det var en nokså tendensiøs fremstilling. For balansens skyld vil jeg derfor kommentere følgende på vegne av Utdanningsforbundet Drammen:

De høyest utdannede lærerne er blitt tilbudt vesentlig lavere lønnsvekst enn andre i kommunal sektor. De ble tilbudt 2,3%, mens snittet lå på 3,84%. Det kunne ikke lærerne akseptere. Derfor ble det streik. Det visste KS. KS har nedprioritert lærerne i 6 lønnsoppgjør på rad. De sier de har mandat fra norske kommunepolitikere. Vi mener de ikke har det mandatet de sier de har til å gjøre dette.

Dette er problemet, som bør bekymre alle som har barn i skolen:

1 av 5 som underviser i norske skoler har ikke lærerutdanning. Det er nær sagt umulig å få inn en utdannet lærer når en lærer av ulike årsaker slutter, går ut i permisjon eller blir langtidssykemeldt. Ufaglærte vikarer må da overta. Søkningen til lærerutdanningene stuper. Mange lærere slutter fordi de ikke føler seg verdsatt, når arbeidsgiveren mener det er helt greit at en som ikke er utdannet kan gjøre deres jobb. Kompetansen lærere med lang utdanning har, koster. Det er blitt gjort mange forsøk på å sørge for nok utdannede lærere i norske skoler. Et av tiltakene som alle med en viss forståelse for økonomi vet virker, er økt lønn. Det er et tiltak samfunnet ikke er villig til å prøve. Ingen blir lærer for å få svært høy lønn. Men vi krever å henge med i lønnsutviklingen på linje med andre i kommunal sektor. Det gjør vi ikke nå.

Et absolutt minstekrav for at fellesskolen skal gi et likeverdig opplæringstilbud er at alle elever har utdannede lærere. I tillegg er støtteapparatet rundt altfor svakt. Lærerne vet dette. De ser det hver dag. De er der for de sårbare barna hele tiden. De det var alvorlig fare for liv og helse for dersom ikke lærerne kom tilbake på jobb. De som streiken utgjorde en særlig fare for, siden de hadde vært gjennom en pandemi. Lærerne vet hvor tøft disse har det. Hele tiden. Lærerne vet også at de færreste kommunene har satt i verk særlige tiltak for å bøte på skadene de ble påført under pandemien. De politikerne som har ansvaret for det, bør nå virkelig gå i seg sjøl. Faren for liv og helse for disse er der fortsatt, selv om lærerne er tilbake på jobb. Vi har ikke helsefagutdanning.

KS og regjeringen har nå sendt en beskjed til norske elever og foreldre: Dere må godta at det ofte er folk uten lærerutdanning som planlegger og gjennomfører undervisningen. Dere må også akseptere at viktige karakterer og tilbakemeldinger gis av personer som ikke har lært hvordan dette skal gjøres. Og har ditt barn behov for spesialundervisning, er sjansen for at den gjennomføres av en med lærerutdanning under 50%. Denne utviklingen vil nå bli verre.

Av
Christian Evenshaug
Leder, Utdanningsforbundet Drammen

Powered by Labrador CMS