FRA GODSLAGER TIL KULTURDESTINASJON: Jonas Norlien fra Bane NOR Eiendom ønsket Østlandsutstillingen velkommen som første aktør i det som bli hertet i en ny og miljøvennlig bydel.
FRA GODSLAGER TIL KULTURDESTINASJON: Jonas Norlien fra Bane NOR Eiendom ønsket Østlandsutstillingen velkommen som første aktør i det som bli hertet i en ny og miljøvennlig bydel.

Totalrenovering i gang steinkast fra Drammens midtpunkt:
Nye livstegn i sliten bydel

Nå slår de første hjerteslagene i Godsen, hjertet i en ny bydel i Drammen. Kunst markerer slutten på omlasting av gods og tømmer og start på miljøvennlig bydel med liv og røre.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: For et noen tiår siden tok Drammen tilbake elvebreddene i byen, sanerte gammel industri og vant byutviklingspriser som Elvebyen. Men oppfølging til suksessen ble blek og lite tydelig. Noen kalte det en identitetskrise. Utredninger, følelsesladede debatter om veiløsninger og bompenger, debatt om bydelssentra skapte usikkerhet og dempet utviklingsoptimismen som var skapt.

Men et rikspolitisk initiativ med tverrpolisk støtte inntraff og noe skjedde: Bane NORs InterCity-prosjekt med dobbeltspor til Vestfold. Da togtunnel under Strømåsen ble løsningen og trasekampene var over, ble det en utløsende faktor for ny utvikling på Strømsø. Det fremskyndet bl.a. den påbegynte avviklingen av godsterminalen i Nybyen. Og åpnet for planer om en helt ny bydel noen steinkast fra byens midtpunkt. Grunneier Bane NOR Eiendom som er en gigant i eiendomsnorge, er nå klar for det de kaller å tette et sår med miljøvennlig boliger, næring og levende by.

Østlandsutstillingen åpnet for nytt liv i den gamle godsterminalen.
Østlandsutstillingen åpnet for nytt liv i den gamle godsterminalen.

Godsen – hjertet i ny bydel

Størstedelen av godsterminalen brukes nå til togparkering som midlertidig erstatning for fraflyttede Skamarken. Mens permanent togparkering bygges på Sundland. Mellom dagens Vestfoldbanetrase og Smithestrøm er fremtidig dobbeltspor til Vestfold lagt under bakken i en kulvert. På den delvis sanerte godsterminalen står to lave godshus, bevaringsverdige minner som nå vekkes til liv og røre. Nylig åpnet Østlandsutstillingen en kunstutstilling i lokalene som det første av flere arrangement.

- Velkommen til det som skal bli hjertet i en helt ny bydel i Drammen. Vi skal utvikle området fra Smithestrøm i vest, til Union og til jernbanestasjonen i øst til et område med liv og røre. Her blir det et sted folk kan bo, jobbe og leve. Dette bygget er kimen til den utviklingen som kommer og denne utstillingen er det første i en lang rekke, sa prosjektleder Jonas Norlin fra Bane NOR Eiendom da han forleden åpnet utstillingen.

DEN GANG DA: Slik det var opprinnelig før rivingen startet.
DEN GANG DA: Slik det var opprinnelig før rivingen startet.

Ikke kuer på taket, men…

Den nye bydelen skal i prinsippet være bilfri, bare nødetater skal kunne kjøre på bakkenivå. Det som er nødvendig parkering skal skje under bakken. Arkitekter, byutviklere og andre impliserte legger opp til en miljøvennlig profil på flest mulig elementer i den nye bydelen. Men grensen går ved grønt gress og kuer på taket.

GRØNN PROFIL: Slik ser Bane NOR Eiendoms planer om en ny bydel noen steinkast fra Drammens midtpunkt ut. Nyere planer skal ha mindre endringer.
GRØNN PROFIL: Slik ser Bane NOR Eiendoms planer om en ny bydel noen steinkast fra Drammens midtpunkt ut. Nyere planer skal ha mindre endringer.

Bilfri bydel er et stikkord politikere, beslutningstagere og impliserte merker seg. Ikke minst hos overordnede myndigheter som har avgjørende meninger og innflytelse på prosjekter som inneholder trafikkspørsmål. På samferdselssektoren er det nullutslipp som er idealet og målestokk. Ikke minst i Drammen som sliter med tett trafikk og forurenset luft.

De overordnede planene skal snart fremmes til politisk behandling og vil deretter legges ut til offentlig høring til høsten. Målet er å ha planene på plass slik at de første byggetrinnene kan igangsettes så fort InterCity prosjektet er helt ferdig, forhåpentligvis i 2026. Intensjonen er at utviklingen på Godsløkka skal starte lengst vest på området mot det som etter hvert blir en stor park ved foten av Smithestrøm.

Tegningen viser også en tenkt bebyggelse på Nettubusstomta og det som i dag er Circle K-bensinstasjonen. Etter det DRM2424 erfarer er Circle K i tenkeboksen og vil etterhvert bestemme seg om de vil drive bensinstasjon så tett på Strømsø sentrum eller om tomten og plasseringen egner bedre for byuvikling.
Tegningen viser også en tenkt bebyggelse på Nettubusstomta og det som i dag er Circle K-bensinstasjonen. Etter det DRM2424 erfarer er Circle K i tenkeboksen og vil etterhvert bestemme seg om de vil drive bensinstasjon så tett på Strømsø sentrum eller om tomten og plasseringen egner bedre for byuvikling.
Powered by Labrador CMS