Tvungen lønnsnemd i Unio-streiken

Regjeringen griper inn med lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Unio og staten. Årsaken er manglende helikopterberedskap i Oslo politidistrikt og kraftig svekket grensekontroll.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: – Terskelen for å bruke tvungen lønnsnemnd er, og skal være, høy. Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de ikke klart. Vi har fått løpende konsekvensvurderinger av streikeuttaket fra de deler av staten som er rammet. Følgene av streiken innebærer så alvorlige samfunnsmessige konsekvenser at vi nå ikke har noe annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Situasjonen er så alvorlig allerede fra onsdag morgen at tvungen lønnsnemnd er nødvendig.

– Regjeringen skal sikre samfunnets trygghet. Streiken fører til bortfall av helikopterkapasitet. At helikoptrene ikke kan fly, vil kunne få alvorlige og direkte følger for liv og helse. Samtidig vil streikeuttaket medføre at politiets evne til grensekontroll blir betydelig svekket. Det gjør at politiet ikke lenger vil kunne oppfylle den grunnleggende funksjon om lov og orden, og utføre våre internasjonale forpliktelser. Derfor griper vi inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Helikoptre på bakken

I Oslo politidistrikt tas onsdag ti systemoperatører ved helikoptertjenesten ut i streik. Fem søknader om dispensasjon er sendt, men Politidirektoratet opplyser at de er avslått. Konsekvensen er at helikoptrene ikke kan fly.

Det fører til at Nasjonale bistandsressurser i Oslo politidistrikt vil få en vesentlig lengre responstid på oppdrag utenfor det sentrale Østlandet. Dette er politiets nasjonale ressurs ved terror-, krise og naturhendelser, og er en forutsetning for oppfyllelse av politiets samfunnsoppdrag. Politidirektoratet vurderer at det heller ikke kan erstattes av andre tjenester.

Bortfall av helikoptertjenesten reduserer politiets evne til å håndtere alvorlige hendelser i betydelig grad. Konklusjonen er at dersom helikoptrene ikke kan fly, vil det kunne få alvorlige og direkte følger for liv og helse.

Svekket grensekontroll

Streikeuttaket medfører også at politiets evne til grensekontroll er betydelig svekket. Det fører til at politiet ikke lenger vil kunne utføre sine internasjonale forpliktelser og ikke oppfylle den grunnleggende funksjon om lov og orden.

I Vest politidistrikt er det kun én ansatt ved grensekontrollen som ikke er tatt ut i streik. Dette innebærer at luftgrensen på Flesland enten må stenges eller blir ubetjent.

I Sør-Vest politidistrikt er bemanningen kraftig redusert. I enkelte perioder vil det bety at ingen er på jobb, og uten kapasitet til å gjennomføre minimumskontroll må grensene stenges eller være ubetjente. Det er også lav bemanning i grensekontrollen i Sør-Øst politidistrikt og Øst politidistrikt.

Dette innebærer en økt risiko for at kriminelle og andre trusselaktører kan komme inn til Norge via luft og sjø. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med et skjerpet trusselbilde, er det nødvendig med grensekontroll.

Tilbake til jobb så raskt som mulig

Unio har streiket siden meklingen brøt sammen 24. mai. I møtet med arbeids- og inkluderingsministeren ble Unio oppfordret til, og sa seg villige, til å gjenoppta arbeidet snarest mulig.

Powered by Labrador CMS