MENINGER: Mats Andre Kjenner

Usynkroniserte lyskryss frustrerer

MENINGER: Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot den frustrerende situasjonen med lyskryssene både på Strømsø og i Rosenkrantzgata. Det virker som om synkroniseringen av disse lyskryssene er helt ute av kurs.

Gang på gang opplever jeg, og sikkert mange andre, at vi møtes av rødt lys ved nesten hvert eneste kryss, til tross for at vi holder oss til fartsgrensen. Det er rimelig å anta at dette er en utfordring som plager mange andre også.

Denne dysfunksjonen fører ikke bare til frustrasjon, men den har også uheldige konsekvenser for miljøet. Hyppige stopp og påfølgende akselerasjoner bidrar til unødvendig forurensning. Videre skaper det en dårlig flyt i trafikken, og forverrer trafikkkaoset unødvendig.

Det er dessuten bekymringsverdig å observere hvordan noen sjåfører, i et forsøk på å rekke lysene, kjører unødvendig fort og til og med bryter på rødt lys. Dette skaper farlige situasjoner i trafikken og setter både sjåfører og fotgjengere i fare.

Jeg vil oppfordre alle som deler min bekymring til å benytte seg av muligheten til å melde inn disse problemene gjennom Drammen kommunes app "Meld inn feil Drammen". Det er viktig at vi som samfunn tar grep for å rette opp i denne situasjonen før det oppstår alvorlige konsekvenser. Vi må arbeide for en tryggere og mer effektiv trafikkavvikling for alle.

Av
Mats Andre Kjenner

Powered by Labrador CMS