Varsler redusert kapasitet og kø på E18 i sommer

Statens vegvesen oppfordrer alle som har mulighet til det om å la bilen stå og benytte alternative transportmetoder. Fra juni vil det pågå døgnkontinuerlige anleggsarbeid på E18 mellom Sjølyst- og Bygdøylokket.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN/OSLO: Bygdøy- og Sjølystlokket skal oppgraderes sommer og høst 2023. Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvert.

Arbeidene er en del av det omfattende tunneloppgraderingsprosjektet i Oslo som har pågått i flere år.

Døgnkontinuerlige arbeider

Fra 3. juni til 1. september vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider på E18 mellom Sjølyst og Bygdøy. I Sjølystlokket skal Hoffselva, som ble lagt i rør på 1950-tallet, graves frem.

Kapasiteten til eksisterende rør i Hoffselva er beregnet til 20-års flom. Det gamle røret har omfattende skader og skal skiftes ut med en ny betongkulvert. Den nye kulverten får en flomkapasitet tilsvarende 200-års flom.

Redusert kapasitet på E18

Anleggsarbeidene vil medføre redusert kapasitet på E18 i sommer. Vegen skal snevres inn til ett kjørefelt i hver kjøreretning. Redusert kapasitet på vegnettet vil føre til kø og trafikale utfordringer i området. Trafikantene må beregne ekstra reisetid.

Kollektivt, sykkel eller gange

Statens vegvesen ber de som kan om å endre reisevanene. Dersom alle som i dag kjører bil, fortsetter å kjøre bil på E18 ved Sjølyst- og Bygdøylokket etter 3. juni, må det forventes kø og store forsinkelser gjennom sommeren.

- Det er derfor viktig at dersom du kan, lar bilen stå og benytter alternative transportmetoder som kollektivtransport, sykkel eller gange, uttaler Vegvesenet.

Dersom du må kjøre oppfordrer vi deg til å velge andre ruter, samt unngå rushtidene. Det vil bli skiltet omkjøring via ring 3 i hele anleggsperioden.

Arbeidene som skal utføres:

  • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
  • Oppgradering av overvannsystemet
  • Fornying av gaterister og sluk
  • Utskifting av belysning
  • Reparasjon av skulder
  • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
  • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
  • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
  • Reparasjon av betong
  • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone
Powered by Labrador CMS