Etter rehabilitering vil det bli bedre tilrettelagt for bading, opplyser kommunen.
Etter rehabilitering vil det bli bedre tilrettelagt for bading, opplyser kommunen.

Vasshella stengt hele sommeren

Dammen ved den mye brukte badeplassen Vasshella i Solbergelva skal rehabiliteres. Nå starter arbeidene og det er derfor ikke mulig å bade der i år.

Publisert Sist oppdatert

SOLBERGELVA: Dammen tilfredsstiller ikke damsikkerhetsforskriftens krav til stabilitet og flomavledningskapasitet og Drammen kommune skal derfor rehabilitere dam Vasshella, opplyser kommunen.

Dammen vurderes som kulturminne og når dammen nå rehabiliteres vil det legges vekt på å beholde det estetiske uttrykket av dammen i størst mulig grad.

Anleggsarbeidet ventes igangsatt vår/sommer 2023. Magasinet vil være nedtappet og dammen blir stengt for publikum i hele 2023.

Bedre tilrettelagt for bading

Kommunen har tidligere vært bekymret for sikkerheten til badegjestene ved Vasshella, da enkelte badegjester har ødelagt gjerder og klatrer opp på damhuset, noe som kan medføre farlige situasjoner.

Når dammen nå rehabiliteres vil damhuset rives. Samtidig vil det bli montert et stupebrett der damhuset tidligere stod. Det blir tilrettelagt for bading på østsiden av dammen, hvor det felles inn trinn/trapp i ny betongplate. Det vil etter rehabilitering også åpnes for ferdsel over damkrona.

Om Vasshella

Dam Vasshella ble bygget i perioden 1912-1913. Det er en murdam utført i tilhogde granittblokker med en frontal betongplate på vannsiden som er støpt en tid etter dammen ble bygget. Dammen har en total lenge på 141 m og en maksimal høyde på 7 m. Vasshella var tidligere inntaksmagasin til drikkevannsforsyningen i Drammen.

Powered by Labrador CMS