Posisjonen i Øvre Eiker ønsker etablere en privat skole på Lerberg. F.v. Trond Bermingrud, Hans Kristian Sveaas, Julie Vaage og Adrian Tollefsen.

Vil etablere privat grunnskole på Lerberg

Tanken om fortsatt skoledrift på Lerberg er kanskje ikke død likevel etter at ny barneskole etableres på Loesmoen.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Fredag lanserte nemlig posisjonspartiene i Øvre Eiker en plan for å la den private skoleaktøren Akademiet etablere en 1. til 10. klasse-skole i den gamle barneskolen, skriver Eikernytt.no.

– Vi er tidlig i prosessen og vil måtte ha et vedtak i kommunestyret før sommerferien om å utrede denne muligheten. Det sier Julie Vaage (V) etter at hun presenterte planene sammen med ordfører Adrian Tollefsen (H), Hans Kristian Sveaas (H) og Trond Bermingrud (FrP) på en improvisert pressekonferanse utenfor skolen på Lerberg.

De mange som fortsatt ønsket skole på Lerberg kan dermed få ønsket sitt oppfylt, men denne tanken om en privatskole på stedet, vil utvilsomt også vekke reaksjoner.

Bakgrunnen for forslaget er todelt. For det første har ikke Øvre Eiker et alternativt skoletilbud til den offentlige skolen slik mange andre kommuner har. For det andre er kapasiteten på Hokksund Ungdomsskole allerede sprengt og derfor er en alternativ ungdomsskole attraktivt for kommunen. De slipper da å bygge ut HUS med de kostandene det medfører.

Hele eller deler av skolen

Det er tidligere bedt om en utredning for hva etterbruken av gamle Lerberg skole skal være. Det er lansert å selge hele bygget på rot for å bygge boliger her. Men det synes det ikke å være noe flertall for i kommunestyret.

Tanken som nå er lansert og som Akademiet er interessert i, er å enten leie bygget eller kjøpe det mot en kommunal gjenkjøpsavtale.

Kommunen har også behov for å redusere sine leiekostnader på for eksempel Voksenopplæringen og det vil være plass på Lerberg-skolen til også dem. Også kommunens kulturskole vil kunne flytte fra leide lokaler i Vestfossen til Hokksund med en slik løsning.

– Kommunens økonomiske situasjon er en utfordring, og vi skulle alle ønske oss større skolebudsjetter. Et godt samarbeid med private aktører kan muliggjøre et utvidet tilbud til kommunens innbyggere på skolefronten, sier Julie Vaage.

Akademiet vurderer altså å etablere en grunnskole fra 1. til 10. trinn på Lerberg. Et slikt tilbud vil realistisk sett kunne være klart tidligst fra høsten 2026. Denne skolen vil i så fall søke Utdanningsdirektoratet (udir) om godkjenning basert på grunnlag av livssyn, herunder livssynshumanisme. Skolen vil ha en egenutviklet læreplan i filosofi, livssyn og religion.

Vil bli debatt

– Vi regner med at dette forslaget vil skape debatt, og det er viktig at alle får si sin mening i den politiske behandlingen som må til i kommunens ulike organer, sier ordfører Adrian Tollefsen.

Han tar sikte på å få dette representantforslaget fra Venstre behandlet før sommerferien og at de kan bruke høsten til en utredning om hva som er beste løsning. Alternativene kan være at kommunen selger bygget med en gjenkjøpsavtale eller at de leier det til Akademiet som selv må stå for oppgraderinger som trenges.

For det er ikke til å stikke under en stol at det gamle skolebygget må oppgraderes på en rekke områder og at dette vil koste penger.

Powered by Labrador CMS