Første av i alt 639 turer Drammen-Havn-E16-prosjektet for å fylle to tunneler på til sammen 4,2 kilometer på ny E16.

640 lastebillass med 15.000 tonn betongelementer fra havna

Om kort tid går første last med betongvegger til E16-tunnelen på Bukkesteinshøgda i Bærum.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: 118 turer og 590 veggelementer må til for å kle på den 800 meter lange toløps tunnelen på ny E16 mellom Sandvika og Sollihøgda på delstrekningen Bjørum-Skaret.

Ølen betong sin spesialbil lastet tirsdag opp de første fem betongveggene på fem tonn hver på Drammen havn. De fraktes i en egen kassett på en egen lastebil spesialkonstruert for denne typen frakt på landeveg.

Når Bukkesteinshøgdtunnelen er kledd inn med sine 590 vegger venter enda flere båtlaster med tunnelvegger fra Vestlandet til Drammen. For til den 3,4 km lange Sollihøgdtunnelen er det bestilt over 2500 veggelementer i tillegg.

Det betyr at lastebilen totalt må kjøre 639 turer mellom Drammen og Bærum/Hole for å kle de to E16-tunnelene. Innkledningen av Sollighøgdtunnelen vil skje først i 2024.

Powered by Labrador CMS