MENINGER: Herman Ekle Lund, gruppeleder Venstre
Ulf Erik Knudsen, gruppeleder Fremskrittspartiet
Robin Brekke Voss, kommunestyremedlem NTB

Alle tiltak som får offentlig støtte skal inkludere alle drammensere

- Dette burde være overflødig å vedta kommunalt. Dessverre tror vi det er helt nødvendig likevel, skriver Venstre, Fremskrittspartiet og Nei til Bomring.

MENINGER: Onsdag 07.09 skal vi politikere i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen ta stilling til et forslag om å «justere kriterier for søkbare støtteordninger innenfor programområdet. Formålet med saken er å sette sterkere krav til at alle søkere skal kunne dokumentere at deres tiltak bør kunne oppleves som trygge og tilgjengelig for alle innbyggere; uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisitet, seksuell legning, el.».

Forslaget er sendt inn av Venstre og støttes av Fremskrittspartiet og Nei Til Bomring.

Bakgrunnen er den svært nedslående spørreundersøkelsen tidligere i sommer, i kjølvannet av den grusomme Pride-volden, som dokumenterte svært unnfallende og uklare holdninger til inkludering av skeive blant en del menigheter i Drammen.

Som et tydelig signal i møte med dette foreslår vi derfor å gjøre det klinkende klart at alle tiltak som mottar penger fra Drammen kommune skal være til for alle i Drammen – uten unntak.

Eksempelvis kjenner vi til oppblomstringen av flere tiltak og institusjoner som aktivt har segregert grupper vekk fra resten av samfunnet


Dette forslaget handler IKKE om å diktere hva et tros- eller livssynssamfunn – eller noen andre – skal mene om ulike spørsmål. Det legger vi oss ikke borti, så lenge det skjer innenfor lovens rammer.

Det vi derimot bør mene noe om, er hvilke tiltak kommunen skal stimulere til med bruk av skattebetalernes penger. Vi vil derfor stille krav til at alle tilskudd som gis over vårt stramme kommunebudsjett skjer med klar forutsetning om at de omsøkte tiltakene skal oppleves av alle kommunens innbyggere som trygge og tilgjengelige.

Dette burde være overflødig å vedta kommunalt. Dessverre tror vi det er helt nødvendig likevel.

For i sommer har vi blitt kjent med en del triste saker:

  • En ansatt i Drammen kommune forteller at vedkommende stadig oftere opplever ønsker fra brukere om å byttes ut i sin stilling – bare fordi vedkommende er skeiv.
  • På «Pride Night» fikk vi fra scenen høre historien til en dragqueen som fortalte om hvordan han ble grisebanka i Drammens gater helt fram til han ikke orket mer og flyttet til en kommune hvor han kunne få være i fred for mobben.
  • Vi vet at tallene på hatkriminalitet mot skeive øker årlig.
  • Og vi vet altså at mange av våre lokale menigheter ikke vil at det skal snakkes om utfordringer knyttet til dette i det hele tatt. Et ekstremt utslag av dette ser vi hos lederen til en konkret menighet i Drammen, som etterforskes av PST for finansiering av en utenlandsk organisasjon tilknyttet Det Muslimske Brorskap, som fortsatt mener det er “feil tidspunkt å diskutere” om han vil ta avstand fra egne påstander om at homofili er synd og avvik, bør sammenlignes med alkoholisme, og kan/bør kureres.

Ja – i prinsippet skal lovverket hindre at tiltak som bidrar til denne typen diskriminering får støtte. Men dersom vi kun forholder oss passivt til loven, og ikke tar aktivt stilling til vanskelige saker, så åpner vi for mye uønsket likevel. Eksempelvis kjenner vi til oppblomstringen av flere tiltak og institusjoner som aktivt har segregert grupper vekk fra resten av samfunnet; som formelt sett har vært innenfor loven, men likevel er sterkt uønskede siden de tilrettelegger for radikalisering av farlige holdninger innenfor lukkede miljøer.

Farlige holdninger som at hele 25% av 16- og 17- åringer innenfor en bestemt gruppe sier seg enige i påstanden homoseksualitet er aldri akseptabelt”, slik vi fikk statistikk på i juli.

Det er naturligvis greit å mene det – men sett i kontekst av voldshandlingen i juni og funnene vi nevnte lenger opp, så mener vi at vi nå må være på vakt. Denne tankemåten er helt i tråd med forebyggende tiltak og oppfølging som har blitt praktisert mot eksempelvis høyreekstreme miljøer og sårbar ungdom i alle årene etter 22/7. Voldshendelsen i juni er sammenlignbar og bør derfor utløse tilsvarende forebyggende tiltak.

Som forebyggende tiltak mot slike holdninger virker det da klokt for oss å aktivt sikre at alt vi stimulerer til er det motsatte av slike lukkede ekkokamre.

Men det får vi ikke nødvendigvis til hvis vi bare lener oss tilbake og håper at loven ordner opp. Vi trenger å aktivt vedta nettopp slike sterke lokale «filtre» som skiller klinten fra hveten.


Vi lokalpolitikere kan åpenbart ikke løse alle slike problemer med diskriminering av minoriteter. Men vi bør bruke mulighetene til å forebygge der vi kan.

Derfor oppfordrer vi de andre partiene til å støtte vårt forslag om å «sette sterkere krav til at alle søkere skal kunne dokumentere at deres tiltak bør kunne oppleves som trygge og tilgjengelig for alle innbyggere; uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisitet, seksuell legning, el.»

Vi kan vanskelig se at dette er særlig «brennbart» – selv om den norske partifloraen dessverre er velkjent for å ha en sterk berøringsangst til spørsmål som berører slike temaer. Vi krysser derfor fingrene for at særlig Høyre og Arbeiderpartiet nå griper muligheten til å bryte en langvarig trend og ta et prinsipielt viktig standpunkt i denne saken.

Vedtaket vil koste svært lite for oss politikere, men kan bety veldig mye for dem det gjelder.


Av
Herman Ekle Lund, gruppeleder Venstre
Ulf Erik Knudsen, gruppeleder Fremskrittspartiet
Robin Brekke Voss, kommunestyremedlem Nei Til Bomring

Powered by Labrador CMS