BEGERET ER FULLT: Arbeiderpartiet og ordfører Monica Myrvold Berg har fått klar beskjed av sin tidligere våpendrager og koalisjonskamerat Simon Nordanger om at Senterpartiet ikke lenger vil sitte til bords med Ap dersom partiet står ved planen om nedbygging av dyrket mark.
BEGERET ER FULLT: Arbeiderpartiet og ordfører Monica Myrvold Berg har fått klar beskjed av sin tidligere våpendrager og koalisjonskamerat Simon Nordanger om at Senterpartiet ikke lenger vil sitte til bords med Ap dersom partiet står ved planen om nedbygging av dyrket mark.

Arealplan-bråket: Tiden er inne for å parkere kjepphestene på stallen

Blant de fem partiene som etter valget i 2019 dannet flertall er svarteperspillet og ansvarsfraskrivelsene for at flertallskonstellasjonen ikke var levedyktig i full gang.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Debatten i formannskapet i Drammen tirsdag om første utkastet til kommunens arealdelplan var som ventet preget av om noe dyrket mark skal reguleres til boligformål.

Etter de siste ukers diskusjon og debatt mellom boligutbyggere og kommunens administrasjon om hvor mange tomteområder som egentlig er klare til utbygging i Drammen, burde det ikke komme som en overraskelse for noen at Arbeiderpartiet nå ønsker å videreføre alle de regulerte områdene som ligger i den gamle planen, blant annet på dyrket mark på Stormoen gård.

At selve styringspartiet, AP, nå velger den kjente pragmatiske tilnærmingen til disse spørsmålene vitner nok om at partiet har sett og opplevd at livet sammen med fire små særinteressepartier ikke er levelig. Det er likevel litt rart at dette skjer bare noen få dager etter at det samme partiet velger å plassere seg selv på sidelinjen når det gjelder fremtidig veiutbygging i Drammen.

Å si et så bastant nei til bompenger i Drammen som det AP gjør i sitt kommunevalgprogram, er det nærmeste vi kan komme «politisk dumskap» for et parti som opp gjennom alle år har kombinert kapitalisme som verktøy og fordeling som ideologi, og gjennom dette gjort mange radikale grep.

At Senterpartiets Simon Nordanger i formannskapet blåste seg opp til de store høyder og allerede nå truet med ikke å støtte en Arbeiderpartiordfører ved valget til høsten fordi Ap ønsker å ta i bruk noe dyrket mark til boligformål, viser vel godt den desperasjonen Senterpartiet befinner seg i både lokalt og sentralt. Også dette må kalles «politisk dumskap» fordi partiet i hvert fall ikke har noe å hente i dette spørsmålet på den andre siden av den politiske skillelinjen i Drammen. Det likner ikke Senterpartiet å gi fra seg forhandlingskortene så tidlig. Hvor er det blitt av de gode gamle hestehandlerne i dette partiet?

Nå ser jeg også at SV, V og MDG har sluttet seg til Senterpartiets «trussel» om ikke å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget neste år. Ut fra ordbruken fra disse tre partiene skulle en nesten tro at Arbeiderpartiet vil bygge ned alt som ligner på grøntområder og dyrket mark i Drammen kommune. Slik er det jo slettes ikke.

Alt som skjer i drammenspolitikken nå må sees i lys av at det er kommunevalg om ni måneder. Blant de fem partiene som etter valget i 2019 dannet flertall er svarteperspillet og ansvarsfraskrivelsene, for at flertallskonstellasjonen ikke var levedyktig, i full gang.

At de fire små særinteressepartiene V, SP, SV OG MDG nå igjen prioriterer det politiske spillet fremfor konkrete politiske resultater, er vanskelig å forstå.


Jeg tror drammenserne er lei av at politikerne er opptatt av å krangle med hverandre om hvem som har skylda for at den underlige flertallskoalisjonen som ble dannet i 2019 ikke klarte å holde sammen. At de fire små særinteressepartiene V, SP, SV OG MDG nå igjen prioriterer det politiske spillet fremfor konkrete politiske resultater, er vanskelig å forstå. Kanskje er det sånn at velgerne i Drammen heller tar det de fire småpartiene truer med som et løfte, slik at helheten i drammenpolitikken igjen kan bli prioritert ved at de store partiene er seg sitt ansvar bevisst.

Jeg har ikke sett noe, som ut fra dagens meningsmålinger, åpner opp for at de fire småpartiene i Drammen kan få flertall sammen etter valget til høsten, og da er spørsmålet hvor gjennomtenkt «trusselen» mot Arbeiderpartiet er. Det hjelper ikke å snakke med utestemme dersom resultatet blir fire år uten makt og innflytelse.

Mens det er «full fyr i kjelen» hos de rødgrønne kan de tre partiene Høyre, FrP og Krf bare sitte helt rolige å se på at de får flertall sammen med Arbeiderpartiet i spørsmålet om å tillate bygging på de områdene det nå strides om.

Ut fra de fire småpartienes høyrøstede protester og anklager, om at de nå ikke kan stole på Arbeiderpartiet, blir troverdigheten til de fire partiene SV, V, SP og MDG bare mindre og mindre dersom de på en eller annen måte ikke gjør alvor av sine trusler allerede nå, eller får Arbeiderpartiet til å snu i vedtakene om bygging på de omstridte områdene.

Dersom Arbeiderpartiet skulle gjøre helomvending vil i tilfelle dette være en gavepakke til Høyre, som da vil stå igjen som det eneste store, seriøse, forutsigbare og troverdige partiet.

Det er ni måneder igjen til kommunevalget neste år. Det er veldig lang tid i politikken, og mye kan skje innen den tid. Samtidig er det helt klart at det som har skjedd i de siste dagene har tydeliggjort hva det betyr at Drammen ikke har et stabilt og forutsigbart politisk flertall som kan styre kommunen gjennom de brottsjøene som skyller innover oss alle nå for tiden.

I Drammen løser vi hverken det økende fattigdomsproblemet, befolkningsnedgangen eller de andre økonomiske utfordringene kommunen står overfor ved at enkelte partier nå tydeligvis setter sine egne særinteresser over felleskap og forutsigbarhet. Tiden burde isteden være inne for å parkere kjepphestene på stallen.

Powered by Labrador CMS